เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   13   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
2 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 PDF
1 แนวปฏิบัติการใช้เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ PDF

แบบฟอร์มใบรับสมัคร

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
2 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับชาวไทย) Word
1 Application Form University Officer (for Foreigners) Word

ประกาศรับสมัครงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ประจำปี 2561

ลำดับ รายการ หมดเขต รายละเอียด ออนไลน์
39 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 มี.ค. 62 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
38 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 29 ม.ค. 62 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
37 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ 19 พ.ย. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
36 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 8 พ.ย. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
35 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 16 พ.ย. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
34 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 31 ธ.ค.61 PDF สมัครออนไลน์
33 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 6 พ.ย. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
32 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ไม่มีผู้สอบได้ตำแหน่ง 31 ต.ค. 61 PDF -
31 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 30 ต.ค.61 PDF สมัครออนไลน์
30 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ - ไม่มีผู้สอบได้ตำแหน่ง 24 ต.ค. 61 PDF -
29 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 22 ต.ค.61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
28 รายชื่อผู้มิสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 10 ต.ค.61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
27 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ (ชาวไทย/ชาวต่างชาติ) 30 ต.ค.61 PDF สมัครออนไลน์
26 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 15 ต.ค.61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
25 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 7 ก.ย. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
24 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7 ก.ย. 61 PDF สมัครออนไลน์
23 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ - ไม่มีผู้สอบได้ตำแหน่ง 28 ส.ค. 61 - -
22 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
20 ส.ค. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
21 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ
31 ส.ค. 61 PDF สมัครออนไลน์
20 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 10 ส.ค. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
19 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 10 ส.ค. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
18 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 8 ส.ค. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
17 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้เชียวชาญชาวต่างประเทศ 8 ส.ค. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
16 รายชื่อผู้มิสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ (ชาวไทย/ชาวต่างชาติ) 17 ก.ค. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
15 แจ้งเลื่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 23 ก.ค. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
14 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
16 ก.ค. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
13 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 31 ก.ค. 61 PDF สมัครออนไลน์
12 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ (ชาวไทย/ชาวต่างชาติ) (ขยายเวลารับสมัคร) 29 มิ.ย. 61 PDF สมัครออนไลน์
11 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 8 มิ.ย. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
10 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำหน่งนักวิชาการศึกษา 31 พ.ค. 61 PDF สมัครออนไลน์
9 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำหน่งอาจารย์ (ชาวไทย/ชาวต่างชาติ) 15 พ.ค. 61 PDF สมัครออนไลน์
8 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 14 ก.พ. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 14 ก.พ. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
6 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (คุณวุฒิปริญญาตรี) 31 ม.ค. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
5 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (คุณวุฒิปริญญาโท) 31 ม.ค. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
4 รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท)
19 ม.ค. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
3 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 9 ก.พ. 61 PDF สมัครออนไลน์
2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท)
10 ม.ค. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์
1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์
10 ม.ค. 61 PDF ดูรายชื่อออนไลน์

ประจำปี 2560

ลำดับ รายการ หมดเขต รายละเอียด
20 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (คุณวุฒิปริญญาโท) - PDF
19 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (คุณวุฒิปริญญาตรี) - PDF
18 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
- PDF
17 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
(ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารการสมัคร)
18 ธ.ค. 60 PDF
16 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์
15 ธ.ค. 60 PDF
15 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
อาจารย์ (ชาวไทย)
3 พ.ย. 60 PDF
14 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
อาจารย์ (ชาวไทย)
31 ต.ค. 60 PDF
13 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
อาจารย์ (ชาวไทย)
20 ต.ค. 60 PDF
12 ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ณ งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 2 ต.ค. 60 PDF
11 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
28 ก.ย. 60 PDF
10 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
20 ก.ย. 60 PDF
9 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1 พ.ค. 60 PDF
8 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
19 เม.ย. 60 PDF
7 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา 30 เม.ย. 60 PDF
6 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
(ชาวต่างประเทศ)
30 เม.ย. 60 PDF
5 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) 30 เม.ย. 60 PDF
4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 31 มี.ค. 60 PDF
3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 24 มี.ค. 60 PDF
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) 28 ก.พ. 60 PDF
1 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 12 ม.ค. 60 PDF

ประจำปี 2559

ลำดับ รายการ หมดเขต รายละเอียด
27 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญขาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา 27 ธ.ค. 59 PDF
26 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญขาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (ขยายเวลารับสมัคร) 26 ธ.ค. 59 PDF
25 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญขาวต่างประเทศ 14 ธ.ค. 59 PDF
24 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญขาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (ขยายเวลารับสมัคร) 15 พ.ย. 59 PDF
23 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญขาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (ขยายเวลารับสมัคร) 11 พ.ย. 59 PDF
22 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 13 ต.ค. 59 PDF
21 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 11 ต.ค. 59 PDF
20 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 6 ต.ค. 59 PDF
19 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญขาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา 14 ต.ค. 59 PDF
18 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 30 ก.ย. 59 PDF
17 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 23 ก.ย. 59 PDF
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 15 ก.ย. 59 PDF
15 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา download ใบสมัคร 19 ก.ย. 59 PDF
14 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 28 ก.ย. 59 PDF
13 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ 23 ก.ย. 59 PDF
12 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 59 PDF
11 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานศูนย์ภาษา 30 ส.ค. 59 PDF
10 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ 30 ส.ค. 59 PDF
9 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยอาจารย์และอาจารย์ ปฏิบัติงาน งานศูนย์ภาษา download ใบสมัคร 12 ก.ย. 59 PDF
8 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 30 ส.ค. 59 PDF
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ 22 ส.ค. 59 PDF
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22 ส.ค. 59 PDF
5 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) download ใบสมัคร 19 ส.ค. 59 PDF
4 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์) download ใบสมัคร 22 ส.ค. 59 PDF
3 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ 10 ส.ค. 59 PDF
2 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)   PDF
1 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (พนักงานขับรถยนต์) 25 เม.ย. 59 PDF

ประจำปี 2558

ลำดับ รายการ หมดเขต ดาวน์โหลด
13 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ 8 ม.ค. 58 PDF
12 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชาวต่างประเทศ - PDF
11 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชาวต่างประเทศ - PDF
10 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ - PDF
9 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชาวต่างประเทศ - PDF
8 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ 25 ก.ย. 58 PDF
7 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย - PDF
6 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย - PDF
5 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ - PDF
4 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล - PDF
3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชาวต่างประเทศ - PDF
2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล 14 ส.ค. 58 PDF
1 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ 14 ส.ค. 58 PDF

ประกาศรับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก

ลำดับ รายการ การติดต่อ ดาวน์โหลด
3 บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research & Development) จุลชีวิทยา โทร. 0-2286-8671 PDF
2 บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งตามรายการที่แนบมานี้ โทร. 0-2415-0046 PDF
1 บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด ขอเชิญชวนนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่งต่างๆ กว่า 20 อัตรา โทร. 0-2633-9367-9 PDF