วันจันทร์ที่   18   ธันวาคม   พ.ศ. 2560

ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
2 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 PDF
1 แนวปฏิบัติการใช้เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ PDF

แบบฟอร์มใบรับสมัคร

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
2 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับชาวไทย) Word
1 Application Form University Officer (for Foreigners) Word

ประกาศรับสมัครงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ประจำปี 2560

ลำดับ รายการ หมดเขต รายละเอียด
17 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
18 ธ.ค. 60 PDF
16 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์
15 ธ.ค. 60 PDF
15 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
อาจารย์ (ชาวไทย)
3 พ.ย. 60 PDF
14 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
อาจารย์ (ชาวไทย)
31 ต.ค. 60 PDF
13 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
อาจารย์ (ชาวไทย)
20 ต.ค. 60 PDF
12 ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ณ งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 2 ต.ค. 60 PDF
11 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
28 ก.ย. 60 PDF
10 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
20 ก.ย. 60 PDF
9 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1 พ.ค. 60 PDF
8 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
19 เม.ย. 60 PDF
7 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา 30 เม.ย. 60 PDF
6 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
(ชาวต่างประเทศ)
30 เม.ย. 60 PDF
5 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) 30 เม.ย. 60 PDF
4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 31 มี.ค. 60 PDF
3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 24 มี.ค. 60 PDF
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) 28 ก.พ. 60 PDF
1 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 12 ม.ค. 60 PDF

ประจำปี 2559

ลำดับ รายการ หมดเขต รายละเอียด
27 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญขาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา 27 ธ.ค. 59 PDF
26 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญขาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (ขยายเวลารับสมัคร) 26 ธ.ค. 59 PDF
25 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญขาวต่างประเทศ 14 ธ.ค. 59 PDF
24 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญขาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (ขยายเวลารับสมัคร) 15 พ.ย. 59 PDF
23 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญขาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (ขยายเวลารับสมัคร) 11 พ.ย. 59 PDF
22 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 13 ต.ค. 59 PDF
21 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 11 ต.ค. 59 PDF
20 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 6 ต.ค. 59 PDF
19 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญขาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา 14 ต.ค. 59 PDF
18 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 30 ก.ย. 59 PDF
17 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 23 ก.ย. 59 PDF
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 15 ก.ย. 59 PDF
15 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา download ใบสมัคร 19 ก.ย. 59 PDF
14 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 28 ก.ย. 59 PDF
13 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ 23 ก.ย. 59 PDF
12 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 59 PDF
11 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานศูนย์ภาษา 30 ส.ค. 59 PDF
10 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ 30 ส.ค. 59 PDF
9 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยอาจารย์และอาจารย์ ปฏิบัติงาน งานศูนย์ภาษา download ใบสมัคร 12 ก.ย. 59 PDF
8 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 30 ส.ค. 59 PDF
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ 22 ส.ค. 59 PDF
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22 ส.ค. 59 PDF
5 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) download ใบสมัคร 19 ส.ค. 59 PDF
4 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์) download ใบสมัคร 22 ส.ค. 59 PDF
3 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ 10 ส.ค. 59 PDF
2 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)   PDF
1 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (พนักงานขับรถยนต์) 25 เม.ย. 59 PDF

ประจำปี 2558

ลำดับ รายการ หมดเขต ดาวน์โหลด
13 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ 8 ม.ค. 58 PDF
12 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชาวต่างประเทศ - PDF
11 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชาวต่างประเทศ - PDF
10 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ - PDF
9 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชาวต่างประเทศ - PDF
8 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ 25 ก.ย. 58 PDF
7 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย - PDF
6 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย - PDF
5 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ - PDF
4 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล - PDF
3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชาวต่างประเทศ - PDF
2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล 14 ส.ค. 58 PDF
1 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ 14 ส.ค. 58 PDF

ประกาศรับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก

ลำดับ รายการ หมดเขต ดาวน์โหลด
1 บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด ขอเชิญชวนนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่งต่างๆ กว่า 20 อัตรา โทร. 0-2633-9367-9 PDF