วันพุธที่   16   มกราคม   พ.ศ. 2562

กำหนดการรับสมัคร


กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

ลำดับ รายการ กำหนดการ
1 รับสมัคร
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ จะปิดรับสมัคร
ในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)
พฤ. 15 พ.ย. 61 - พฤ. 31 ม.ค. 62
2 ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร อ. 12 ก.พ. 62
3 สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร (ณ ม.มหิดล ศาลายา) ส. 16 ก.พ. 62
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พ. 27 ก.พ. 62
5 สอบสัมภาษณ์ จ. 4 - พ. 6 มี.ค. 62
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พ. 13 มี.ค. 62
7 รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จ. 18 - ศ. 22 มี.ค. 62
8 ตรวจสุขภาพและทันตกรรม / (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) - เม.ย. 62
9 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน (สำหรับบางหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2562) จ. 6 พ.ค. - ศ 10 พ.ค. 62
10 วันเปิด-ปิดภาคฤดูร้อน จ. 27 พ.ค. - ศ 19 ก.ค. 62
11 ลงทะเบียนปีการศึกษา 2562 จ. 8 ก.ค. - ศ. 19 ก.ค. 62
12 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 พฤ. 8 ส.ค. 62
13 วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 อ. 13 ส.ค. 62

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปลาย

ลำดับ รายการ กำหนดการ
1 รับสมัคร
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ จะปิดรับสมัคร
ในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)
พ. 1 ส.ค. - อ. 16 ต.ค. 61
2 ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน อ. 30 ต.ค. 61
3 สอบข้อเขียน (ณ ม.มหิดล ศาลายา) ส. 3 พ.ย. 61
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พ. 14 พ.ย. 61
5 สอบสัมภาษณ์ จ. 19 - พ. 21 พ.ย. 61
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ศ. 30 พ.ย. 61
7 รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ศ. 30 พ.ย. - ศ. 7 ธ.ค. 61
8 ตรวจสุขภาพและทันตกรรม / ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา จ. 17 - อ. 25 ธ.ค. 61
9 ลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 จ. 3 - 14 ธ.ค. 61
10 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศ. 4 ม.ค. 62
11 รับบัตรประจำตัวนักศึกษา และ Internet Account ศ. 4 ม.ค. 62
12 วันเปิดภาคเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 จ. 7 ม.ค. 62
สอบถามรายละเอียด :
งานรับนักศึกษา หรืองานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-9129 หรือ 0-2441-4125 ต่อ 110-115, 130-135
โทรสาร 0-2441-9129
Email: gradthai@mahidol.ac.th