เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

กำหนดการรับสมัคร


กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ลำดับ รายการ กำหนดการ
1 สมัครออนไลน์
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ จะปิดรับสมัคร
ในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)
ศ. 1 มี.ค. - ศ. 17 พ.ค. 62
2 ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร อ. 28 พ.ค. 62
3 สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร ส. 1 มิ.ย. 62
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พ. 12 มิ.ย. 62
5 สอบสัมภาษณ์ จ. 17 - พ. 19 มิ.ย. 62
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พ. 26 มิ.ย. 62
7 รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จ. 1 - 5 ก.ค. 62
8 ตรวจสุขภาพและทันตกรรม (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) - ก.ค. 62
9 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
(สำหรับบางหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2562)
-
10 วันเปิด-ปิดเรียนภาคฤดูร้อน -
11 ลงทะเบียนปีการศึกษา 2562 จ. 8 ก.ค. - ศ. 19 ก.ค. 62
12 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 พฤ. 8 ส.ค. 62
13 วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 อ. 13 ส.ค. 62

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

ลำดับ รายการ กำหนดการ
1 สมัครออนไลน์
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ จะปิดรับสมัคร
ในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)
พฤ. 15 พ.ย. 61 - พฤ. 31 ม.ค. 62
2 ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร อ. 12 ก.พ. 62
3 สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร ส. 16 ก.พ. 62
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พ. 27 ก.พ. 62
5 สอบสัมภาษณ์ จ. 4 - พ. 6 มี.ค. 62
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พ. 13 มี.ค. 62
7 รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จ. 18 - ศ. 22 มี.ค. 62
8 ตรวจสุขภาพและทันตกรรม (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) - เม.ย. 62
9 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
(สำหรับบางหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2562)
จ. 6 พ.ค. - ศ 10 พ.ค. 62
10 วันเปิด-ปิดเรียนภาคฤดูร้อน จ. 27 พ.ค. - ศ 19 ก.ค. 62
11 ลงทะเบียนปีการศึกษา 2562 จ. 8 ก.ค. - ศ. 19 ก.ค. 62
12 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 พฤ. 8 ส.ค. 62
13 วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 อ. 13 ส.ค. 62

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปลาย

ลำดับ รายการ กำหนดการ
1 สมัครออนไลน์
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ จะปิดรับสมัคร
ในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)
พฤ. 1 ส.ค. 62 - พฤ. 10 ต.ค. 62
2 ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร อ. 22 ต.ค. 62
3 สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร ส. 26 ต.ค. 62
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พ. 6 พ.ย. 62
5 สอบสัมภาษณ์ จ. 11 พ.ย. - พ. 13 พ.ย. 62
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พ. 20 พ.ย. 62
7 รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จ. 25 พ.ย. - ศ. 29 พ.ย. 62
8 ตรวจสุขภาพและทันตกรรม (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) - ธ.ค. 62
9 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
(สำหรับบางหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2562)
-
10 วันเปิด-ปิดเรียนภาคฤดูร้อน -
11 ลงทะเบียนปีการศึกษา 2562 จ. 2 ธ.ค. - ศ. 13 ธ.ค. 62
12 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 - ม.ค. 63
(กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
13 วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 จ. 6 ม.ค. 63
สอบถามรายละเอียด :
งานรับนักศึกษา หรืองานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-9129 หรือ 0-2441-4125 ต่อ 110-115, 130-135
โทรสาร 0-2441-9129
Email: gradthai@mahidol.ac.th