วันอาทิตย์ที่   20   พฤษภาคม   พ.ศ. 2561

สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3No. Programme Applicants Name Ref. Code Status
 1 2104MG00 เพชรรัตน์ นามวงศ์ (PETCHARAT NAMWONG) 256130001 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 2 2220MG00 ไอยรา พิชญพันธุ์ (AIYARA PISHYAPAN) 256130003 2220MG00011
 3 2401MS00 รัชนันท์ น้อยอิ่ม (RATCHANAN NOIIM) 256130004 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 4 2104MG00 ณัฏฐา เอียดสี (NUTTA IADSEE) 256130005 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 5 2401MG00 ภาณุเดช อิ่มสำราญรัชต์ (PANUDECH IMSUMRANRAT) 256130006 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 6 2220MG00 วนัสนันท์ ไชยหะนิจ (WANATSANAN CHAIHANIT) 256130007 2220MG00008
 7 2043MS00 ธนัฎฐา เลิศเสรีพัฒนกุล (TANATTA LEASALEPUKNAKUL) 256130008 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 8 2404MS00 พรธิดา ไชยโย (PHORNTHIDA CHAIYO) 256130009 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 9 2328MG03 ณปภา ประยูรวงษ์ (NAPAPHA PRAYOONWONG) 256130010 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 10 2328MS03 ณปภา ประยูรวงษ์ (NAPAPHA PRAYOONWONG) 256130011 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 11 2401MS00 เตชินี สิริธนะบดี (TECHINI SIRITANABODI) 256130012 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 12 2220MG00 กนกพร ทันการ (KANOKPORN THUNKARN) 256130013 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 13 2220MG00 เพ็ญพิสุทธิ์ สุขสว่าง (PENPISUTH SUKSAWANG) 256130014 2220MG00001
 14 2043MS00 เฉลิมพล มะโนวรรณ (CHALERMPON MANOWAN) 256130015 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 15 2401MG00 สุจรัฐ สายวารี (SUJARAT SAIWAREE) 256130016 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 16 2220MG00 ปาหนัน สีทับทิม (PANUN SRITUBTIM) 256130017 2220MG00005
 17 2510DG00 ชัยชาญ บัวผัน (CHAICHAN BUAPAN) 256130018 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 18 7401MG00 กาญจนา ทองรัตนตรัย (KANCHANA THONGRATTANATAI) 256130019 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 19 2506MG00 สรัลลักษณ์ อ่อง (SARANLAK ONG) 256130020 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 20 2507MS00 จุฑาภรณ์ แวววับ (JUTAPORN VAEWWUB) 256130021 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 21 2401MS00 สุดปรารถนา พฤกษาทร (SUDPRATTANA PLUKSATORN) 256130022 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 22 2616DG00 พรศิริ ไพทอง (PONSIRI PITONG) 256130023 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 23 2104DG00 ศิรวิชญ์ สีขอ (SIRAWIT SRIKOR) 256130024 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 24 2404MS00 สารภี มะโนวัน (SARAPEE MANOWAN) 256130025 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 25 7401MG00 ณัฐนันท์ ยาวิชัย (NATTANUN YAWICHAI) 256130026 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 26 2328MG01 อวัสดา วสุริย์ (AWASDA VASURI) 256130027 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 27 3804MG00 ทักษพร ทองบุญเพียร (TAKSAPORN THONGBOONPIAN) 256130028 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 28 2110MG00 มัตติกา ทรัพยาสาร (MATTIKA SAPPAYASAN) 256130029 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 29 3801MS00 นภัสรพี เอิบอิ่ม (NAPUSRAPEE ERBIM) 256130030 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 30 2119DG00 สุนิษา ชายเชิด (SUNISA CHAICHERD) 256130031 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 31 6501MS00 อภิญญา จะโรจร (APINYA JAROJORN) 256130032 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 32 4801DG00 ภาสกร ตะเภาพงษ์ (PARSAKORN TAPAOPONG) 256130033 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 33 7501MG00 เจมส์ศักดิ์ กันยสุด (JAMESAK KANYAUSUD) 256130034 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 34 3801MS00 ณัฐเดช ณัฐเดชฤทธิ์ชัย (NATTHADECH NATTHADECHRITCHAI) 256130036 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 35 2404MS00 พงศ์ธวัช โค้วศิริโรจน์ (PONGTAWAT KHAOESIRIROJ) 256130037 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 36 2107MG00 พัทธ์ธีรา เทพวงค์ (PHATTERA THEPPAWONG) 256130038 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 37 2338DG00 จริยา ไชยวงศ์ (MRS.CHARIYA CHAIYAWONG) 256130039 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 38 3811MS00 PAISAN PATANAKOOHA (PAISAN PATANAKOOHA) 256130040 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 39 6901MS00 PAISAN PATNAKOOHA (PAISAN PATANAKOOHA) 256130041 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 40 2512MS00 พรธิดา ไชยโย (PHORNTHIDA CHAIYO) 256130042 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 41 2115MG00 จณิสตา ธำรงธราดล (JANISTA THUMRONGTHARADOL) 256130043 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 42 7703MG00 วันเฉลิม ศรีวิเชียร (WANCHALOEM SRIWICHIAN) 256130044 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 43 3801MS00 รัชฎา เล็กจุฬา (RATCHADA LEKJULA) 256130045 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 44 2507MG00 พลากร ชูเสน (PALAKORN CHOOSAN) 256130046 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 45 2311MG00 เอกกมล ไชยโม (EKKAMON CHAIMO) 256130047 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 46 6903MS00 เจษฎา สถิรสมภพกุล (JESSADA SATIRASOMPOPKUL) 256130048 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 47 2220MG00 พีระนันทน์ วงศ์รัตน์ (PEERANAN WONGRAT) 256130049 2220MG00004
 48 6902MS00 ยุทธนา สุพรรณกลาง (YUTTANA SUPANKLANG) 256130050 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 49 2220MG00 วันทสาฬ์ ชุ่มมิ (WANTASA CHUMMI) 256130051 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 50 2328MG02 ปาณิสรา นันตาวงค์ (PANISARA NANTAWONG) 256130052 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ