เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   13   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

แนะนำการศึกษาต่อและโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันที่ 27 มี.ค. 2558
จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557

23 - 24 เม.ย. 2557
จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
ณ Exhibition Hall9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 45 ปี

28 ก.พ. 2557
จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

8 ก.พ. 2557
จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC)

6-7 ก.พ. 2557
จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

งาน MU Research Expo 2013

27-28 ม.ค. 2557
จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล

19 พ.ย. 2556
จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจบุรี