เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

วิดีโอ


สำหรับนักศึกษา

สำหรับนักศึกษา

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับชมเท่านั้น

สำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับบุคคลทั่วไป

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ คณะ หลักสูตร ผู้สนใจเข้าศึกษาและบุคคลทั่วไปภายนอก สามารถรับชมวีดีโอจากบัณฑิตวิทยาลัยนี้ได้

สำหรับประธานหลักสูตร/อาจารย์ (Soft Skills)

สำหรับประธานหลักสูตร/อาจารย์

วีดีโอนี้เป็นสื่อการสอนืั้ใช้ในการอบรมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม(Soft Skills)