วันอาทิตย์ที่   20   พฤษภาคม   พ.ศ. 2561

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

อัตลักษณ์ใหม่ เพื่อใช้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่างๆ สามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่างนี้

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 Logo มหาวิทยาลัยมหิดล Download
2 Logo คณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล Download
3 Fonts Download
4 PowerPoint Template Download
5 Mahidol Corporate PowerPoint Template Design Type1 (4:3 Ratio) Download
6 Mahidol Corporate PowerPoint Template Design Type1 (16:9 Ratio) Download
7 Mahidol Corporate PowerPoint Template Design Type2 (4:3 Ratio) Download
8 Mahidol Corporate PowerPoint Template DESIGN Type2 (16:9 Ratio) Download
9 Mahidol PowerPoint Template Guideline Download