เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

อัตลักษณ์ใหม่ เพื่อใช้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่างๆ สามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่างนี้

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 Logo มหาวิทยาลัยมหิดล Download
2 Logo คณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล Download
3 Fonts Download
4 PowerPoint Template Download
5 Mahidol Corporate PowerPoint Template Design Type1 (4:3 Ratio) Download
6 Mahidol Corporate PowerPoint Template Design Type1 (16:9 Ratio) Download
7 Mahidol Corporate PowerPoint Template Design Type2 (4:3 Ratio) Download
8 Mahidol Corporate PowerPoint Template DESIGN Type2 (16:9 Ratio) Download
9 Mahidol PowerPoint Template Guideline Download
10 Mahidol Corporate PowerPoint Template 01 Download
11 Mahidol Corporate PowerPoint Template 02 Download
12 Mahidol Corporate PowerPoint Template 03 Download
13 Mahidol Corporate PowerPoint Template 04 Download
14 Mahidol Corporate PowerPoint Template 05 Download
15 Mahidol Corporate PowerPoint Template 06 Download
16 Mahidol Corporate PowerPoint Template 07 Download
17 Cover Page 01 Download
18 Cover Page 02 Download