สมัครร่วมกิจกรรม


ลำดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม
ผู้สมัคร / รับสมัคร
ผู้สมัคร / รับสมัคร
(สำรอง)
รายชื่อ จำนวนเวลา
(ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์)
สถานะ
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1 EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUE (ENGLISH VERSION)  Online เปิดตลอดทั้งปี
4634/5000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
2 INTERCULTURAL COMMUNICATION AND HOW TO CREATE YOUR AWESOME PRESENTATION  Online เปิดตลอดทั้งปี
1165/5000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.3 ชั่วโมง
เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
3 TIME MANAGEMENT AND CONFLICT MANAGEMENT TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี
2653/6000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
4 ORGANISATIONAL TRANSFORMATION : PRIVATE SECTOR PERSPECTIVES  Online เปิดตลอดทั้งปี
2083/5000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
5 การบรรยายพิเศษหัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด  Online เปิดตลอดทั้งปี
1269/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
6 โครงการครูถุงนอนสอนหนังสือ (WINTER CAMP 2019) วันเสาร์ที่ 2,3,4,5,6,7,8,9  พฤศจิกายน 2562
3/20
0/0
รายชื่อผู้เข้าร่วม 96 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
7 โครงการครูถุงนอนสอนหนังสือ (WINTER CAMP 2019) วันเสาร์ที่ 14,15,16,17,18,19,20,21  ธันวาคม 2562
2/20
0/0
รายชื่อผู้เข้าร่วม 96 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
8 โครงการครูถุงนอนสอนหนังสือ (WINTER CAMP 2019) วันเสาร์ที่ 11,12,13,14,15,16,17,18  มกราคม 2563
2/20
0/0
รายชื่อผู้เข้าร่วม 96 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
9 STRATEGIES FOR SUCCESSFULLY COMPLETING DOCTORAL RESEARCH  Online เปิดตลอดทั้งปี
2954/10000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
10 โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์)  Online เปิดตลอดทั้งปี
1181/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
11 Workshop: Creating Infographics for Academic Purpose  Online เปิดตลอดทั้งปี
2979/5000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
12 DIGITAL LITERACY TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี
3221/5000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills)
13 Transformative Learning skills : Self Discovery (English Version)  Online เปิดตลอดทั้งปี
1311/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.7 ชั่วโมง
เปิดรับสมัคร