สมัครร่วมกิจกรรม


ลำดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม
ผู้สมัคร / รับสมัคร
รายชื่อ จำนวนเวลา
(ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์)
สถานะ
ไทย ต่างชาติ
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
1 Training : Time Management and Conflict Management  Online เปิดตลอดทั้งปี 679/5000 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
2 Organisational Transformation: Private Sector Perspectives  Online เปิดตลอดทั้งปี
421/5000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
3 Strategies for successfully completing doctoral research  Online เปิดตลอดทั้งปี 805/5000 0/5000 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
4 Workshop: Creating Infographics for Academic Purpose  Online เปิดตลอดทั้งปี 897/5000 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
5 Digital Literacy Tranining  Online เปิดตลอดทั้งปี
621/5000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร