สมัครร่วมกิจกรรม


กิจกรรมที่เปิดรับสมัคร


ลำดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม
ผู้สมัคร / รับสมัคร
ผู้สมัคร / รับสมัคร
(สำรอง)
รายชื่อ จำนวนเวลา
(ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์)
สถานะ
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
1 โครงการครูถุงนอนสอนหนังสือ (WINTER CAMP 2019) วันเสาร์ที่ 11,12,13,14,15,16,17,18  มกราคม 2563
20/20
0/0
รายชื่อผู้เข้าร่วม 96 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
2T โครงการอบรมหัวข้อ ต่อจิ๊กซอร์สร้างผู้นำในตัวคุณ วันเสาร์ที่ 14  ธันวาคม 2562 26/60 0/0 0/150 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills)
3 โครงการอบรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างมีสไตล์ ด้วย Design thinking วันศุกร์ที่ 20  ธันวาคม 2562 33/100 0/0 0/100 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
ทักษาะด้านการเสริมสร้างสุขภาพดี (Health Literacy Skills)
4 โครงการอบรม "ขยับกาย ป้องกันภัย OFFICE SYNDROME" (บรรยายภาษาไทย) วันจันทร์ที่ 16  ธันวาคม 2562 22/50 0/0 0/100 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Literacy Skills)
5 โครงการอบรมหัวข้อ "บริหารเงินอย่างชาญฉลาด" (บรรยายภาษาไทย) วันจันทร์ที่ 16  ธันวาคม 2562 29/60 0/0 0/100 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร