สมัครร่วมกิจกรรม


กิจกรรมที่เปิดรับสมัคร


ลำดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม
ผู้สมัคร / รับสมัคร
ผู้สมัคร / รับสมัคร
(สำรอง)
รายชื่อ จำนวนเวลา
(ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์)
สถานะ
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
1 โครงการเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2563 วันเสาร์ที่ 1  กุมภาพันธ์ 2563 18/50 20/20 0/0 0/20 รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
ทักษาะด้านการเสริมสร้างสุขภาพดี (Health Literacy Skills)
2 โครงการอบรม กินอย่างไร ไร้โรค วันพุธที่ 29  มกราคม 2563 23/50 0/0 0/100 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร