เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   19   ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและสถานที่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร

ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2


ค้นหาโดยใช้เลขที่ประจำตัวสอบ เช่น 2018DG00XXXหากไม่ทราบเลขประจำตัวสอบ คลิกที่นี่


ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต