เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   24   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและสถานที่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร

ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคปลาย)


ค้นหาโดยใช้เลขที่ประจำตัวสอบ เช่น 2018DG00XXXหากไม่ทราบเลขประจำตัวสอบ คลิกที่นี่


ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต