เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ติดต่อเรา

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

25/25 หมู่ 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

เบอร์โทรติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-2441-4125 (อัตโนมัติ 15 เลขหมาย)
โทรสาร : 0-2441-9737
Website : www.grad.mahidol.ac.th