เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   7   มิถุนายน   พ.ศ. 2566

บุคลากรและโทรศัพท์

01   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ดร. สุภาพร จตุรภัทร รักษาการหัวหน้างานกิจการนักศึกษา supaporn.jat@mahidol.ac.th 603
นันทิยา ปิ่นปลื้มจิต นักวิชาการศึกษา nantiya.pin@mahidol.ac.th 601
วีรชาติ พนาวิวัฒน์ นักวิชาการศึกษา veerachat.pan@mahidol.ac.th 600
สุภาพร นพเก้า นักวิชาการศึกษา supaporn.nop@mahidol.ac.th 602