เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   28   พฤษภาคม   พ.ศ. 2566

บุคลากรและโทรศัพท์

01   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
กรรณิการ์ แสงศรี รักษาการหัวหน้างานรับนักศึกษา kannikar.sae@mahidol.edu 113
ชญาดา โพธิรังษี นักวิชาการศึกษา chayada.pho@mahidol.ac.th 115
ธรรม์พงศ์ คำคม นักวิชาการศึกษา thanpong.kha@mahidol.ac.th 115
ธวัชชัย วงษ์บุตรดา นักวิชาการศึกษา tawatchai.won@mahidol.ac.th 112
นภพล แพนพันธ์อ้วน นักวิชาการศึกษา napapol.pan@mahidol.ac.th 111
อำภา ศรีปัญญาวุฒิคุณ นักวิชาการศึกษา ampha.sre@mahidol.edu 114
เนาวรัตน์ อิ่มใจ นักวิเทศสัมพันธ์ naowarat.imj@mahidol.ac.th 110