เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   5   มิถุนายน   พ.ศ. 2563

บุคลากรและโทรศัพท์

01   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
วีรยา จยาวรรณ รักษาการหัวหน้างานรับนักศึกษา weraya.jay@mahidol.ac.th 114
กรรณิการ์ แสงศรี นักวิชาการศึกษา kannikar.sae@mahidol.edu 113
ธวัชชัย วงษ์บุตรดา นักวิชาการศึกษา tawatchai.won@mahidol.ac.th 112
อำภา ศรีปัญญาวุฒิคุณ นักวิชาการศึกษา ampha.sre@mahidol.edu 110