เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   22   มกราคม   พ.ศ. 2564

บุคลากรและโทรศัพท์

01   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
กรรณิการ์ แสงศรี รักษาการหัวหน้างานรับนักศึกษา kannikar.sae@mahidol.edu 115
ชญาดา โพธิรังษี นักวิชาการศึกษา chayada.pho@mahidol.ac.th 115
ธรรม์พงศ์ คำคม นักวิชาการศึกษา thanpong.kha@mahidol.ac.th 113
ธวัชชัย วงษ์บุตรดา นักวิชาการศึกษา tawatchai.won@mahidol.ac.th 112
อำภา ศรีปัญญาวุฒิคุณ นักวิชาการศึกษา ampha.sre@mahidol.edu 114
เนาวรัตน์ อิ่มใจ นักวิเทศสัมพันธ์ naowarat.imj@mahidol.ac.th 110