เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 7901MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PHARMACY, FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH AND FACULTY OF GRADUATE STUDIES
Website
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

     A candidate must:

 1. hold a bachelor degree related to medical sciences or public health or economics  from an office of the higher education commission (Thailand) accredited or recognized (International) institutes with a minimum grade point average (GPA) of 2.50 if GPA is less than 2.50 a candidate must has experience working in public health policy or health technology assessment  or working in health insurance system for at least 2 years or has a publication related to health technology assessment.
 2. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3  or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32   or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400 or
 • MU GRAD TEST (COMPUTER BASED)  - at least 36

                Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee under exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.00 - 16.00 น. อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
GRHA620 : ECONOMIC EVALUATION FOR HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 3
GRHA621 : RESEARCH METHODOLOGY FOR HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 2
GRHA622 : STATISTIC METHOD AND EVIDENCE-BASED MEDICINE PRINCIPLE AND CONCEPT OF HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 2
GRHA623 : PRINCIPLE AND CONCEPT OF HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 2
GRHA624 : PRINCIPLE AND CONCEPT OF HEALTH POLICY AND HEALTH SYSTEMS 2
GRHA625 : SEMINAR IN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT I 1
Elective Courses Credit
PHBS629 : ADVANCED BIOSTATISTICS METHODS IN PUBLIC HEALTH 3
   
PRDE667 : DEMOGRAPHIC EPIDEMIOLOGY 3
PYPY677 : HEALTH OUTCOME ASSESSMENT 3
RACE614 : MEDICAL INFORMATICS AND DATABASE MANAGEMENT 2
RACE616 : ADVANCED ANALYSIS IN MEDICAL RESEARCH 3
RACE618 : SYSTEMATIC REVIEW & META ANALYSIS 2
   
GRHA628 : PRINCIPLE OF ECONOMIC FOR HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 2
PHAD605 : APPLIED HEALTH ECONOMICS 3
PHEP601 : INTRODUCTION TO DISEASES MODELING AND ITS APPLICATION 2
PYPY679 : COST ANALYSIS IN HEALTH CARE 3
PYPY683 : COST-EFFECTIVENESS MODELLING IN HEALTH 3
PYPY694 : COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS ALONGSIDE CLINICAL TRIALS AND OBSERVATIONAL STUDIES 3
   
GRHA626 : PRIORITY SETTING IN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE 2
GRHA627 : INTERNATIONAL HEALTH CARE SYSTEM AND FINANCE 2
GRHA629 : ETHICS AND EQUITY IN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 2
GRHA630 : INTERNATIONAL TRADE AND LAWS FOR HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 2
GRHA631 : SOCIAL IMPACT ASSESSMENT OF HEALTH TECHNOLOGY 2
PHAD678 : HEALTH POLICY FORMULATION, IMPLEMENTATION AND EVALUATION 2
PRDE680 : QUALITATIVE RESEARCH METHODOLOGY 3
PRRH639 : GLOBAL HEALTH POLICY 3
SHSH604 : EVALUATION RESEARCH IN HEALTH 3
SHSH606 : FROM RESEARCH TO ACTION IN HEALTH DEVELOPMENT 3
SHSH608 : HEALTH POLICY AND HEALTH SYSTEM RESEARCH 3
Thesis Credit
GRHA698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

- นักวิจัยด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
- นักวิชาการด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

Four full scholarships from Mahidol University will be provided to 3 students from low and middle income countries plus one student from Thailand.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Usa Chaikledkeaw
    Email : usa.chi@mahidol.ac.th 
    Room Ratcharat Building, Floor 3, Department of Pharmacy, 
    Faculty of Pharmacy
    Tel: 0 2644 8679 ext.5317 Fax: 0 2644 8694

Program Secretary

Assoc. Prof. Usa Chaikledkeaw
    Email : usa.chi@mahidol.ac.th 
    Room Ratcharat Building, Floor 3, Department of Pharmacy, 
    Faculty of Pharmacy
    Tel: 0 2644 8679 ext.5317 Fax: 0 2644 8694

Program Coordinator

Ms. Thakatkaew Piwlueang

   Email : Thakatkaew.piw@mahidol.ac.th

   Thepparat Building, Floor 1, Department of Graduate Education, 
    Faculty of Pharmacy
    Tel: 0 2644 8678-81,85 Ext.1131 

 

 Ms. Ruchda Malisorn
    Email : ruchda.mal@mahidol.ac.th 
    Thepparat Building, Floor 1, Department of Graduate Education, 
    Faculty of Pharmacy
    Tel: 0 2644 8678-81,85 Ext.1131 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th