ทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Soft Skills)

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดระบบ Soft Skills Online นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าดูได้ที่

www.grad.mahidol.ac.th/softskills/
student/login.php

โดยใช้ Student ID และ Password เดียวกับเข้าระบบ e-registration หัวข้อ Effective presentation ในหมวด Language and communication skills


  view    4229    times