ลงทะเบียนประวัติ ยื่นผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL-iBT และ IELTS
TOEFL-iBT and IELTS Scores Submission for Student Registration Records

Login

Register (for first time applications)