เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 7204DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SYSTEMS BIOSCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Website http://www.mb.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

For Master degree holder:
1 a Master’s degree in medical science, biological science or related area from a Commission on Higher Education accredited institution.
2 a minimum grade-point average (GPA) of 3.50 or has at least one scientific publication in a journal with impact factor.
3 exception to 1) and 2) might be made by the program director and the Dean of Faculty of Graduate studies.
 
For Bachelor degree holder:
1 Holder of M.D., D.D.S., D.V.M., B.Pharm., B.Sc. in medical science, biological science or related area from a Commission on Higher Education accredited  institution OR studying in Ph.D.-M.D. or Ph.D.-D.D.S. program with a minimum grade-point average (GPA) of 3.00.
2 exception to 1) might be made by the program director and the Dean of Faculty of Graduate studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ห้อง A409 /ชั้น 4/อาคาร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล / มหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

For students with Master's Degree
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor's Degree
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 10            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
GRID521 : RESEARCH ETHICS 1
MBSB501 : SYSTEMS BIOSCIENCES 3
MBSB502 : APPLIED SYSTEMS BIOSCIENCES 3
MBSB503 : RESEARCH IN SYSTEMS BIOSCIENCES 2
MBSB511 : MOLECULAR BIOSCIENCES SEMINAR 1
MBSB512 : SYSTEMS BIOLOGY SEMINAR 1
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
   For students with Master's degree
GRID521 : RESEARCH ETHICS 1
MBSB501 : SYSTEMS BIOSCIENCES 3
MBSB502 : APPLIED SYSTEMS BIOSCIENCES 3
MBSB511 : MOLECULAR BIOSCIENCES SEMINAR 1
MBSB512 : SYSTEMS BIOLOGY SEMINAR 1
Elective Courses Credit
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
MBMG501 : GENETIC ENGINEERING 3
MBMG502 : MOLECULAR GENETICS 3
MBMG602 : COMPUTER APPLICATIONS IN MOLECULAR BIOLOGY 2
MBSB601 : STEM CELL AND REGENERATIVE BIOLOGY 3
MBSB602 : CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY OF THALASSEMIA 2
MBSB603 : MOLECULAR DIAGNOSIS AND MOLECULAR THERAPY 2
MBSB604 : VIRUS-CELL INTERACTIONS AND IMMUNITY 3
SCPS631 : SYSTEMS PHYSIOLOGY 4
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
MBSB799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
MBSB699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  ผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษา
-  นักวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ต่างประเทศ และบริษัทเอกชน
-  นักวิชาการที่ให้คำปรึกษาด้านชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

1. Scholarships supported by the International Graduate Programs

Type I: provide full tuition fee
Type II: provide monthly allowances for 5 months (4,000 Baht/month)

2. Scholarships for International Students

a reduced tuition fee from 9,000 Baht/credit to 900 Baht/credit
an exemption of research fee (150,000 Baht for M.Sc. students and 300,000 Baht for Ph.D. students)

3. The Institute of Molecular Biosciences Research Assistantships

Scholarship is worth 40,000 Baht/semester

 For Thai students:
There are 10 scholarships available with partial support from “The 60th Year Supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej” program.
The Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST) scholarship from the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) which fully support the thesis in collaboration with NSTDA is also applicable.

 For international students:
The “2019 Mahidol Postgraduate Partial Scholarship” offers 4 scholarships with partial support.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc.Prof.Surapon Piboonpocanun

E-mail: piboons@gmail.com

Tel: (+66-2) 441 9003-7 ext 1233,1261

Program Secretary

Dr. Natee Jearawiriyapaisarn

E-mail: natee.jea@mahidol.ac.th

Tel: (+66-2) 441 9003-7 ext 1314, 1357

Program Coordinator

Assist.Prof.Alisa Tubsuwan

E-mail:  alisa.tub@mahidol.ac.th

Tel: (+66-2) 441 9003-7 ext 1357


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th