เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 7101DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute INSTITUTE FOR INNOVATIVE LEARNING
Website https://il.mahidol.ac.th
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

Plan A Research only
1. Hold a Master’s degree in any field of basic science, engineering, education, art (major in science, mathematics , and technology), and health science
2. Have a minimum grade point average of 3.50
3. Have a related research work published in an international journal
4. Have qualified English skills in listening, speaking, reading, and writing
5. Exemptions from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances
Plan B Coursework and research
1. Hold a Bachelor’s degree in any field of basic science, engineering, education, art (major in science, mathematics, and technology), and health science with a minimum grade point average of 3.50 and had research experience in the related field or
Hold a Master’s degree in any field of basic science, engineering, education, art(major in science, mathematics, and technology), and health science with a minimum grade point average of 3.50
2. Have qualified English skills in listening, speaking, reading, and writing
3. Exemptions from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.00-16.30 น. . at IL 5 Room, Institute for Innovative Learning, Mahidol University
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Statement of Purpose
- Certificate of English Proficiency

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
For students with Master
Prerequisite Course No Credit
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2
For students with Master
Required Courses 8            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Master
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 11            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 51            Credits
For students with Bachelor
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 16            Credits
Elective Courses not less than 8            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
ILSE898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Prerequisite Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
ILSE603 : BASIC KNOWLEDGE IN EDUCATION 2
ILSE607 : BASIC KNOWLEDGE FOR EDUCATIONAL RESEARCH 2
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
Required Courses Credit
ILSE600 : INSTRUCTIONAL SCIENCE 3
ILSE609 : NATURE, HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE 3
ILSE616 : RESEARCH IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION 3
ILSE655 : MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION 2
ILSE657 : RESEARCH SEMINAR IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION 1
ILSE658 : RESEARCH SEMINAR IN INNOVATIVE LEARNING 1
ILSE659 : INNOVATIONS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY TO IMPROVE LEARNING 3
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE IN OTHER FIELDS
ILSE600 : INSTRUCTIONAL SCIENCE 3
ILSE609 : NATURE, HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE 3
ILSE657 : RESEARCH SEMINAR IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION 1
ILSE658 : RESEARCH SEMINAR IN INNOVATIVE LEARNING 1
ILSE659 : INNOVATIONS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY TO IMPROVE LEARNING 3
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
ILSE609 : NATURE, HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE 3
ILSE657 : RESEARCH SEMINAR IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION 1
ILSE658 : RESEARCH SEMINAR IN INNOVATIVE LEARNING 1
ILSE659 : INNOVATIONS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY TO IMPROVE LEARNING 3
Elective Courses Credit
ILSE606 : MINI PROJECT RESEARCH IN SCIENCE, MATHEMATICS, AND TECHNOLOGY EDUCATION 3
ILSE615 : DEVELOPING LEARNING MEDIA USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGY 3
ILSE617 : EMERGING TECHNOLOGY FOR LEARNING 2
ILSE625 : CHEMISTRY EDUCATION 3
ILSE631 : BIOLOGY EDUCATION 3
ILSE642 : PHYSICS EDUCATION 3
ILSE652 : MATHEMATICS EDUCATION 3
ILSE653 : COMPUTER SCIENCE EDUCATION 3
ILSE660 : PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY FOR EDUCATION 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
ILSE799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
ILSE699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  Teacher and professional in science, mathematics, and technology education
-  Educator and researcher in science, mathematics, and technology education

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

In addition to the scholarships from the Faculty of Graduate Studies (FGS), following scholarships are available:

  1. Deductions for tuition and research fees
  2. Grants to support graduate students in academic presentations (in addition to that from FGS)
  3. Scholarships for outstanding students

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Khajornsak Buaraphan
Email: khajornsak.bua@mahidol.ac.th

Panyaphiphat Building, Floor 2, Institute for Innovative Learning, Salaya
Tel: 0 2441 9723 ext 2012 Fax: 0 2441 0479

Mobile: 0829235156

Program Secretary

Asst. Prof. Pirom Chenprakhon
Email: ilse.mahidol@gmail.com

Panyaphiphat Building, Floor 2, Institute for Innovative Learning, Salaya
Tel: 0 2441 9723 ext 2006 Fax: 0 2441 0479

Program Coordinator

Mr. Jaturong Payomyam
Email: jaturong.pay@mahidol.edu

Room IL 2, Institute for Innovative Learning, Salaya
Tel: 0 2441 9729 Fax: 0 2441 0479


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th