เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 4801MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
Website http://www.tm.mahidol.ac.th/msc-tropmed/
Expected number of students 20

1. Admission Requirements

1. Must hold a M.D.,D.D.S.,D.V.M., B.Pharm, B.N.S. and B.Sc. from University and/Institute accredited by the Commission on Higher Education and/or Office of the Civil Service Commission.
2. Have a minimum grade point average of 2.50.
3. English proficiency test passed by the criteria of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
4. Exemptions from the above conditions may be granted by the Programme Director and the Dean of Faculty of Tropical Medicine under exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา: เวลา 10.00-12.00 น. ห้องบรรยาย 2 ชั้น 4 อาคารจำลอง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาเฉพาะของคณะเวชศาสตรเขตร้อน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.00 -12.00 น. ห้อง 508 ชั้น 5 อาคารจำลอง หะรินสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน วิทยาเขตพญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Core Courses 8            Credits
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Core Courses Credit
TMID534 : CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY OF TROPICAL DISEASES 2
TMID536 : HOST AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF TROPICAL DISEASES 2
TMID537 : TROPICAL PATHOGENS AND VECTORS 2
TMID538 : FIELD PRACTICUM IN TROPICAL MEDICINE 1
TMID548 : EPIDEMIOLOGICAL CONCEPTS IN TROPICAL MEDICINE 1
Required Courses Credit
TMID513 : BIOSTATISTICS 2
TMID544 : RESEARCH METHODOLOGY 2
   CLINICAL TROPICAL MEDICINE
TMCD510 : PARASITIC DISEASES 2
TMCD511 : NON-PARASITIC DISEASES 2
TMCD513 : PRINCIPLES OF CLINICAL RESEARCH 2
TMCD536 : CLINICAL LABORATORY METHODS 2
   CLINICAL PHARMACOLOGY
TMCD514 : CLINICAL TROPICAL PHARMACOLOGY 2
TMCD515 : CLINICAL PHARMACOKINETICS I 2
TMCD516 : CLINICAL PHARMACOKINETICS II 2
TMCD517 : EVALUATION OF CLINICAL PHARMACOLOGICAL RESEARCH 2
   MICROBIOLOGY
TMMI510 : MEDICAL MICROBIOLOGY 2
TMMI511 : IMMUNOLOGY I 2
TMMI513 : ADVANCED MICROBIOLOGY 2
TMMI515 : PRACTICAL MICROBIOLOGY 2
   IMMUNOLOGY
TMMI510 : MEDICAL MICROBIOLOGY 2
TMMI511 : IMMUNOLOGY I 2
TMMI512 : IMMUNOLOGY II 2
TMMI516 : PRACTICAL IMMUNOLOGY 2
   BIOCHEMICAL NUTRITION
TMNU506 : NUTRITION 2
TMNU510 : BIOCHEMISTRY 2
TMNU516 : NUTRITIONAL LABORATORY 2
TMNU517 : ADVANCED BIOCHEMISTRY AND NUTRITION 2
   TROPICAL PATHOLOGY
TMPT502 : MICROSCOPIC ANATOMY 2
TMPT503 : PHYSIOLOGY 2
TMPT504 : PATHOLOGY 2
TMPT505 : PATHOLOGY OF TROPICAL DISEASES 2
   SOCIAL MEDICINE
TMSE502 : APPLIED SOCIAL SCIENCES IN TROPICAL MEDICINE 2
TMSE503 : SOCIAL EPIDEMIOLOGY 2
TMSE504 : CURRENT PROBLEMS IN MEDICAL SOCIAL SCIENCES 2
TMSE537 : PRINCIPAL OF SOCIAL MEDICINE 2
   ENVIRONMENTAL HEALTH AND TOXICOLOGY
TMSE524 : PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND TOXICOLOGY 2
TMSE525 : HEALTH RISK ASSESSMENT 2
TMSE526 : ANALYTICAL TECHNIQUES IN ENVIRONMENTAL HEALTH AND TOXICOLOGY 2
TMSE528 : ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 2
   PARASITOLOGY AND MEDICAL ENTOMOLOGY
TMEN513 : MEDICAL ENTOMOLOGY 2
TMHM505 : MEDICAL HELMINTHOLOGY 2
TMID516 : PRACTICAL PARASITOLOGY 2
TMPZ503 : MEDICAL PROTOZOOLOGY 2
   ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY
TMSE529 : PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 2
TMSE531 : APPLIED BIOTECHNOLOGY 2
TMSE533 : ADVANCED BIOTECHNOLOGY FOR BIOLOGICAL PRODUCT DEVELOPMENT AND TROPICAL DISEASE CONTROL 2
TMSE538 : METHODS IN ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 2
   EPIDEMIOLOGY
TMHG520 : ADVANCED EPIDEMIOLOGY 2
TMHG521 : INTERMEDIATE BIOSTATISTICS 2
TMHG522 : ADVANCED DATA ANALYSIS IN EPIDEMIOLOGY 2
TMSE503 : SOCIAL EPIDEMIOLOGY 2
   MOLECULAR TROPICAL MEDICINE
TMMO508 : MOLECULAR TROPICAL MEDICINE AND GENETICS 2
TMMO509 : MOLECULAR TROPICAL MEDICINE SEMINAR 2
TMMO510 : LABORATORY RESEARCH IN MOLECULAR BIOLOGY 2
TMMO511 : ADVANCED LABORATORY RESEARCH 2
Elective Courses Credit
TMCD518 : MALARIA 2
TMCD519 : AIDS 2
TMCD520 : SEMINAR IN CLINICAL TROPICAL PHARMACOLOGY 2
TMEN508 : PRACTICAL ENTOMOLOGY 2
TMEN516 : ADVANCED METHODS IN MEDICAL ENTOMOLOGY 2
TMHG516 : APPLICATION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS) IN EPIDEMIOLOGY OF TROPICAL DISEASES 2
TMHG517 : STATISTICAL METHODS IN SPATIAL EPIDEMIOLOGY 2
TMHG518 : DATA MANAGEMENT AND PRESENTATIONS IN RESEARCH 2
TMHM507 : SYSTEMATIC HELMINTHOLOGY 2
TMID515 : ADVANCED MOLECULAR BIOLOGY IN TROPICAL DISEASES 2
TMID518 : ADVANCED PARASITOLOGY 2
TMID519 : EXPERIMENTAL TECHNIQUES IN PARASITOLOGY 2
TMID520 : MOLECULAR BIOLOGY OF PARASITES AND VECTORS 2
TMID546 : PRACTICAL MOLECULAR BIOLOGY OF PARASITES AND VECTORS 2
TMMI514 : ADVANCED IMMUNOLOGY 2
TMMO512 : BIOINFORMATICS FOR TROPICAL MEDICINE 2
TMMO513 : PROTEOMICS AND METABOLOMICS IN TROPICAL MEDICINE 2
TMMO514 : PROTEIN CHEMISTRY AND ENZYMOLOGY IN TROPICAL MEDICINE 2
TMNU508 : NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY 2
TMNU512 : BIOCHEMISTRY AND NUTRITIONAL INSTRUMENTATION 2
TMNU513 : MOLECULAR BIOLOGY IN NUTRITION 2
TMPT506 : PRINCIPLES OF ELECTRON MICROSCOPE 2
TMPT507 : SEMINAR IN PATHOLOGY OF TROPICAL DISEASES I 2
TMSE501 : SOCIAL SCIENCE RESEARCH METHODOLOGY 2
TMSE523 : ENVIRONMENTAL HEALTH IMPACT ASSESSMENT 2
TMSE532 : BIOTECHNOLOGY BUSINESS 2
TMSE534 : SYSTEM DYNAMIC OF ENVIROMENTAL HEALTH MANAGEMENT 2
TMSE535 : ENVIRONMENTAL CHANGES AND TROPICAL DISEASES 2
TMSE536 : WATER QUALITY AND SANITATION 2
Thesis Credit
TMID698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  Researcher who has an advanced skill Tropical diseases
-  A Tropical Medicine specialist
-  Health Scientist
-  Medical Scientists who have a high skill and ability in Tropical diseases of research 
institute/government and private

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Urusa Thaenkham

Email: urusa.tha@mahidol.ac.th

Sansiri Sornmani Building, Floor 2, Department of Helminthology,

Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Tel: 0 2643 5600 Fax: 0 2643 5600

Program Secretary

Assist. Prof. Jiraporn Ruangsittichai

Email: jiraporn.rua@mahidol.ac.th

Chamlong Harinasuta Building, Floor 7, Department of Medical Entomology,

Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Tel: 0 2643 5582

Program Coordinator

Assist. Prof. Nathamon Kosoltanapiwat

Email: nathamon.kos@mahidol.ac.th

Chamlong Harinasuta Building, Floor 9, Department of Microbiology and

Immunology

Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Tel: 0 2643 5583


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th