เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 3803MG00

MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENVIRONMENTAL AND WATER RESOURCES ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF ENGINEERING
Website https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egen/
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

Admission Requirements:

                  1          Students must hold a Bachelor’s degree in any field of Engineering or Science.

                  2          Must have a cumulative GPA of at least 2.50.

                  3          Pass the English Proficiency Examination offered by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

                  4          Exceptions to the items 2.2.1 and 2.2.2 may be made by the   Program Administrative

                              Committee and the Dean of Faculty of Graduate  Studies.

                  5          For students who select to study at Graduate School of Global  Environmental Studies, Kyoto University, Japan

                      (1)   Must have a GPA of at least 3.50 in the 1st semester of Master of Engineering Program in Environmental and Water Resources Engineering (international Program)

                      (2)  Good communication skill in English is required.

                      (3) Exceptions to the items (1) and (2) may be made by the Program Administrative Committee.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13:00-16:00 ห้อง 6380 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Prerequisite Courses Credit
EGEW501 : WATER AND WASTEWATER ENGINEERING 3
EGEW502 : HYDRAULIC ENGINEERING 3
EGEW503 : APPLIED HYDROLOGY 3
Required Courses Credit
EGEW511 : WATER QUALITY ENGINEERING 3
EGEW513 : SOLID AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT 3
EGEW514 : FEASIBILITY STUDY FOR WATER RESOURCES PROJECT 3
EGEW515 : WATER RESOURCES SYSTEMS ANALYSIS AND MANAGEMENT PLANNING 3
EGEW519 : RESEARCH METHODOLOGY AND SKILL ENHANCEMENT THROUGH PROBLEM BASED LEARNING FOR ENVIRONMENTAL AND WATER RESOURCES ENGINEERING 3
Elective Courses Credit
EGEW512 : AIR POLLUTION ENGINEERING 3
EGEW531 : PHYSICO-CHEMICAL PROCESSES 3
EGEW532 : BIOLOGICAL PROCESSES 3
EGEW534 : MEMBRANE TECHNOLOGY 3
EGEW535 : WASTE REUSE AND RECYCLING 3
EGEW537 : SOIL POLLUTION ENGINEERING 3
EGEW538 : AIR POLLUTION MODELING AND APPLICATIONS 3
EGEW539 : LIFE CYCLE ASSESSMENT 3
EGEW540 : MICROPOLLUTANTS CONTROL ENGINEERING 3
EGEW541 : APPLIED WASTEWATER MICROBIOLOGY 3
EGEW542 : SEDIMENT AND POLLUTANT TRANSPORT 3
EGEW543 : FLOOD AND DROUGHT MANAGEMENT 3
EGEW544 : RESERVOIR SYSTEM PLANNING AND MANAGEMENT 3
EGEW545 : HYDROINFORMATICS IN WATER RESOURCES ENGINEERING 3
EGEW546 : IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON ENVIRONMENT AND WATER RESOURCES 3
EGEW547 : GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL AND WATER RESOURCES ENGINEERING 3
EGEW548 : REMOTE SENSING FOR ENVIRONMENTAL AND WATER RESOURCES ENGINEERING 3
EGEW549 : SPECIAL STUDY 3
EGEW550 : ECO-EFFICIENT ENGINEERING 3
EGEW551 : ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 3
EGEW553 : NATURAL DISASTER PLANNING AND MANAGEMENT FOR WATER RESOURCES ENGINEERING 3
EGEW698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  Consultant.
-  Environmental Engineer.
-  Researcher.

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

Full scholarships:

  • Norwegian Scholarship for Myanmar students
  • The 60th Year Supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Scholarship
  • Mahidol Postgraduate Scholarships for foreign students 2018

Partial scholarships:

In addition our program actively collaborates with several overseas academic and international agencies in research, curricula development and student exchange. The main emphasis of our program is to achieve the most appropriate model of practice-oriented education to fulfil several gaps between university teaching and industrial practices in the Environmental and Water Resources Engineering fields.

The normal duration of study is 2 academic years. For Double Master’s Degree Program, the duration of study is 3 academic years (two years in Thailand and one year in Japan) and the students will receive two degrees from Mahidol University and Kyoto University.

With the support of tuition fees from the program, the total estimated cost per graduate student of 2 years study program is about 170,000 Baht. Actual cost may vary depending on number of classes taken each semester. The double degree program of Mahidol University and Kyoto University also offers partial reduction in tuition and fees.

Scholarships are available. With the support of tuition fees from the program, the total estimated cost per graduate student of 2 years study program is about 170,000 Baht. Actual cost may vary depending on number of classes taken each semester. The double degree program of Mahidol University and Kyoto University also offers partial reduction in tuition and fees.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Suwanna Kitpati Boontanon, Dr. Eng. 
Associate Professor and Program Director
Master of Engineering Program in Environmental and Water Resources Engineering
Department of Civil and Environmental Engineering
Faculty of Engineering, Mahidol University
25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, 
Nakhon Pathom 73170, Thailand
Tel:      66-2-8892138 ext 6390  
Fax:      66-2-8892138 ext 6388
Mobile: 66-8-59918998
E-mail: suwanna.boo@mahidol.ac.th

Program Secretary

Nawatch Surinkul, Dr. Eng. 
Assistant Professor 
Master of Engineering Program in Environmental and Water Resources Engineering
Department of Civil and Environmental Engineering
Faculty of Engineering, Mahidol University
25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, 
Nakhon Pathom 73170, Thailand
Mobile: 66-1-4594655
E-mail: nawatch.sur@mahidol.ac.th

Program Coordinator

Ms. Sulinda Nuanprasong

Mobile: 66-8-65544678

Email: jan_lambretta@hotmail.com


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th