เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   7   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 3319MG01

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major
 • วิชาเอกทันตกรรมชุมชน
 • Level Masters Degree Programme
  Faculty/Institute FACULTY OF DENTISTRY
  Website http://www.dt.mahidol.ac.th
  Expected number of students 5

  1. Admission Requirements

  Entry requirements:
  1. Must be a graduate with a DDS Degree from an accredited dental school. International students having no a DDS degree are required to provide class rank and academic curriculum of their program at the home institution
  2. Must have dental license from the Thai Dental Council or any other license that the Program committee considers equivalent
  3. Have a cumulative GPA of at least 2.50
  4. Have at least 1 year experience in dental practice.
  5. Must have English proficiency score as required by Faculty of Graduate Studies
  6. Those who qualify beyond the above criteria. May be considered for admission to study at the discretion of the Program Director and Dean of the Graduate School.

  2. English Language Proficiency

  Minimum English Proficiency Score for Admission

    IELTS minimum 3.0 or
    TOEFL-IBT minimum 32 or
    TOEFL-ITP minimum 400 or
    MU GRAD TEST minimum 36  

  English Proficiency Score for Graduation

    IELTS minimum 5.0 or
    TOEFL-IBT minimum 54 or
    TOEFL-ITP minimum 480 or
    MU GRAD TEST minimum 60  
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

  3. Selection Method

  - Consideration of Application Documents
  - Interview

  4. Examination Schedule

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์

            นักศึกษาสัมภาษณ์ทางสื่อออนไลน์ Wechat / Skype / Line

  5. Required Documents

  Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

  1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

  Condition for Applicants :
  Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


  2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
  3. Academic Transcript / Grade Report.
  4. Photo (jpeg format)
  5. Thai Citizen ID Card
  6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)

  Applicant must submit all required documents for each program of application.

  6. Application Process

  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  7. Curriculum Structure

  Plan A2
  Core Courses 5            Credits
  Required Courses 21            Credits
  Elective Courses not less than 2            Credits
  Thesis 12            Credits
  Total not less than 40            Credits

  Plan A2

  Core Courses Credit
  DTED674 : RESEARCH METHODOLOGY IN ENDODONTICS 2
  DTID514 : RESEARCH METHODOLOGY 2
  DTID515 : ORAL BIOLOGY I 2
  DTID602 : APPLIED ORAL SCIENCE 2
  GRID603 : BIOSTATISTICS 3
  Required Courses Credit
     Major in Endodontics
  DTED675 : BIOLOGY OF ORAL TISSUES 2
  DTED680 : BIOLOGY OF PULP AND PERAPIEAL TISSUES I 1
  DTED681 : ENDODONTICS SEMINAR I 1
  DTED682 : ENDODONTICS SEMINAR II 1
  DTED684 : CURRENT LITERATURES IN ENDODONTIC TOPICS 1
  DTED685 : CASE ANALYSIS SEMINAR 1
  DTED686 : BIOLOGY OF PULP AND PERIAPICAL TISSUES II 1
  DTED688 : ENDODONTICS 2
  DTED689 : ENDODONTICS: LABORATORY PRACTICES 2
  DTED690 : ADVANCED CLINICAL ENDODONTICS I 3
  DTED691 : ADVANCED CLINICAL ENDODONTICS II 3
  DTED692 : ADVANCED CLINICAL ENDODONTICS III 3
     Major in Oral and Maxillofacial Radiology
  DTRD501 : PATIENT SEMINAR IN ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY I 1
  DTRD502 : PATIENT SEMINAR IN ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY II 1
  DTRD532 : RADIATION PHYSICS 2
  DTRD540 : RADIATION BIOLOGY 1
  DTRD548 : RADIOGRAPHIC TECHNIQUE AND INTERPRETATION 2
  DTRD549 : ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY SEMINAR I 1
  DTRD647 : ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY SEMINAR II 1
  DTRD669 : ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY CLINIC I 4
  DTRD670 : ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY CLINIC II 4
  DTRD671 : ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY CLINIC III 4
     Major in Oral and Maxillofacial Surgery
  DTSU530 : ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY I 2
  DTSU540 : ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY II 2
  DTSU635 : SEMINAR IN ORAL MAXILLOFACIAL SURGERY 1
  DTSU650 : ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY SEMINAR I 1
  DTSU651 : ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY SEMINAR II 1
  DTSU652 : ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY SEMINAR III 1
  DTSU653 : ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY SEMINAR IV 1
  DTSU654 : ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY CLINIC I 2
  DTSU655 : ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY CLINIC II 4
  DTSU656 : ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY CLINIC III 3
  DTSU657 : ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY CLINIC IV 3
     Major in Oral Medicine
  DTMD560 : ADVANCED ORAL MEDICINE 3
  DTMD564 : ORAL MEDICINE SEMINAR 1
  DTMD571 : CASE ANALYSIS SEMINAR I 1
  DTMD573 : CLINICOPATHOLOGICAL CONFERENCE 1
  DTMD574 : GENERAL MEDICINE 1
  DTMD611 : APPLIED PATHOLOGIC PHYSIOLOGY 1
  DTMD614 : CASE ANALYSIS SEMINAR II 1
  DTMD660 : ADVANCED CLINICAL ORAL MEDICINE I 3
  DTMD661 : ADVANCED CLINICAL ORAL MEDICINE II 3
  DTMD662 : ADVANCED CLINICAL ORAL MEDICINE III 3
  DTMD663 : ADVANCED CLINICAL ORAL MEDICINE IV 3
     Major in Pediatric Dentistry
  DTPD617 : CHILD MANAGEMENT IN DENTAL PRACTICE 1
  DTPD618 : MANAGEMENT OF ORAL DISEASES IN CHILDREN 1
  DTPD619 : PRINCIPLE OF INTERCEPTIVE ORTHODONTICS 1
  DTPD621 : DENTISTRY FOR SPECIAL CHILD 1
  DTPD622 : PEDIATRIC DENTISTRY SEMINAR I 1
  DTPD623 : PEDIATRIC DENTISTRY SEMINAR II 1
  DTPD627 : PEDIATRIC MEDICINE IN DENTAL CARE 1
  DTPD631 : ADVANCED CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY I 3
  DTPD632 : ADVANCED CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY II 4
  DTPD633 : ADVANCED CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY III 4
  DTPD634 : ADVANCED CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY IV 2
  DTPD635 : COMMUNITY ENGAGEMENT 1
     Major in Comumunity Dentistry
  DTCM622 : DENTAL PUBLIC HEALTH RESEARCH PROJECT 2
  DTCM631 : ADVANCED PREVENTIVE DENTISTRY 2
  DTCM641 : BEHAVIORAL SCIENCES AND ORAL HEALTH PROMOTION 3
  DTCM651 : INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS 3
  DTCM661 : DENTAL PUBLIC HEALTH POLICY AND MANAGEMENT 3
  DTCM681 : DATA MANAGEMENT AND STATISTICAL ANALYSIS 2
  DTCM683 : STATISTICAL ANALYSIS FOR EPIDEMIOLOGIC DATA IN DENTAL PUBLIC HEALTH 1
  DTCM684 : EPIDEMIOLOGY IN DENTAL PUBLIC HEALTH 3
  DTCM691 : DIRECTED STUDIES IN DENTAL PUBLIC HEALTH 1
  DTCM692 : SEMINAR IN DENTAL PUBLIC HEALTH 1
     Major in Maxillofacial Prosthetics
  DTMP603 : REHABILITATION IN MAXILLOFACIAL PROSTHETICS AND DENTAL ONCOLOGY 2
  DTMP612 : MAXILLOFACIAL PROSTHETIC AND DENTAL ONCOLOGY CLINIC I 3
  DTMP614 : ADVANCED MAXILLOFACIAL PROSTHETIC AND DENTAL ONCOLOGY CLINIC I 3
  DTMP615 : ADVANCED MAXILLOFACIAL PROSTHETIC AND DENTAL ONCOLOGY CLINIC II 3
  DTMP616 : ADVANCED MAXILLOFACIAL PROSTHETIC AND DENTAL ONCOLOGY CLINIC III 3
  DTMP631 : CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW 3
  DTMP634 : ADVANCED MAXILLOFACIAL PROSTHETIC AND DENTAL ONCOLOGY SEMINAR I 2
  DTMP635 : ADVANCED MAXILLOFACIAL PROSTHETIC AND DENTAL ONCOLOGY SEMINAR II 2
     Major in Prosthodontics
  DTPT606 : PROSTHODONTICS I 1
  DTPT607 : PROSTHODONTICS II 2
  DTPT608 : PROSTHODONTICS SEMINARS I 1
  DTPT609 : PROSTHODONTICS SEMINARS II 1
  DTPT610 : CASE PRESENTATIONS 1
  DTPT612 : PROSTHODONTIC SKILL 1
  DTPT613 : PROSTHODONTIC CLINIC I 3
  DTPT614 : PROSTHODONTIC CLINIC II 4
  DTPT615 : PROSTHODONTIC CLINIC III 3
  DTPT616 : PROSTHODONTIC CLINIC IV 3
     MAJOR IN ADVANCED GENERAL DENTISTRY
  DTAD652 : DENTAL EPIDEMIOLOGY 1
  DTAD654 : COMPREHENSIVE CARE APPROACH IN ADVANCED GENERAL DENTISTRY 3
  DTAD655 : PEDIATRIC DENTAL CARE AND ORTHODONTIC MANAGEMENT 2
  DTAD656 : ADVANCED GENERAL DENTISTRY CLINIC I 3
  DTAD659 : DENTAL CLINICAL PHOTOGRAPHY 1
  DTAD662 : INTRODUCTION TO DENTAL IMPLANTOLOGY 1
  DTAD664 : ORAL SURGERY 1
  DTAD666 : ADVANCED GENERAL DENTISTRY CLINIC II 3
  DTAD668 : ORAL MEDICINE AND DENTAL PHARMACOLOGY 1
  DTAD672 : ADVANCED GENERAL DENTISTRY 1
  DTAD674 : INTERDISCIPLINARY SEMINAR IN ADVANCE GENERAL DENTISTRY 1
  DTAD676 : ADVANCED GENERAL DENTISTRY CLINIC III 3
  Elective Courses Credit
  DTAN601 : APPLIED ANATOMY OF HEAD AND NECK 1
  DTED687 : CURRENT LITERATURES IN ENDODONTICS II 1
  DTED693 : ADVANCED CLINICAL ENDODONTICS IV 3
  DTID518 : ORAL PATHOPHYSIOLOGY AND DENTAL ONCOLOGY 1
  DTID519 : OROFACIAL ANATOMY AND ONCOLOGY 1
  DTID609 : ORAL PHOTOGRAPHY 1
  DTID616 : LEARNING EXPERIENCE EXCHANGE IN PROFESSIONAL 2
  DTMD575 : DRUGS USED IN ORAL MEDICINE 1
  DTMP601 : BASIC TO ADVANCED PROSTHODONTICS I 2
  DTMP602 : BASIC TO ADVANCED PROSTHODONTICS II 1
  DTMP604 : CRANIOFACIAL AND HUMAN BODY PROSTHESES 1
  DTMP605 : CLINICAL ROTATION 3
  DTMP611 : LABORATORY PROCEDURES: MAXILLOFACIAL PROSTHESES 2
  DTMP633 : MAXILLOFACIAL PROSTHETIC AND DENTAL ONCOLOGY SEMINAR I 2
  DTPD510 : SEMINAR IN PEDIATRIC DENTAL CARE 1
  DTPT693 : CLINICAL DENTAL MATERIALS 1
  DTPT694 : PROSTHODONTIC TREATMENT : A REVIEW 1
  DTPT695 : PROSTHODONTIC LABORATORY PRACTICE 2
  GRID516 : THESIS WRITING FOR GRADUATE STUDIES 3
  Thesis Credit
     Major in Endodontics
  DTED698 : THESIS 12
     Major in Oral and Maxillofacial Radiology
  DTRD698 : THESIS 12
     Major in Oral and Maxillofacial Surgery
  DTSU698 : THESIS 12
     Major in Oral Medicine
  DTMD698 : THESIS 12
     Major in Pediatric Dentistry
  DTPD698 : THESIS 12
     Major in Comumunity Dentistry
  DTCM698 : THESIS 12
     Major in Maxillofacial Prosthetics
  DTMP698 : THESIS 12
     Major in Prosthodontics
  DTPT698 : THESIS 12
     MAJOR IN ADVANCED GENERAL DENTISTRY
  DTAD698 : THESIS 12
  Elective Courses Credit
  DTAD693 : COMPUTER IN DENTISTRY 1

  8. Job Option after Graduation

  - A Skillful dentist in your expert major
  - A researcher / instructor in academic institution

  9. Additional Information

  -

  10. Details of Scholarship

  -

  11. Estimated Tuition Fee

  More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

  12. Contact the Programme

  Program Secretary


  หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
  gradthai@mahidol.ac.th