เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 3316DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DENTAL BIOMATERIALS SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF DENTISTRY
Website http://www.dt.mahidol.ac.th
Expected number of students 3

1. Admission Requirements

1. Must be a graduate with a DDS degree from an accredited dental school. International students having no a DDS degree are required to provide class rank and academic curriculum of their program at the home institution (cumulative  GPA  of  at  least  3.50).

2. Must hold a Master's degree in Dental Sciences, or other related Sciences from an accredited dental school (cumulative  GPA  of  at  least  3.50).

3. Must have English proficiency score as required by of Faculty of Graduate Studies regulation.

4.Must fulfill the regulations of the Faculty of Graduate Studies as appeared on the website:www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission. An exemption from compliance with the regulations may be granted by the Program Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

สถานที่ : ห้อง A07 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 2
For students with Master's Degree           
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 10            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 50            Credits
For students with Bachelor's Degree           
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 20            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 2

Prerequisite Courses Credit
DTDM530 : DENTAL SCIENCE 3
Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
DTDM522 : ADVANCED DENTAL BIOMATERIALS 3
DTDM523 : REPORTS IN DENTAL BIOMATERIALS 2
DTDM524 : SEMINARS IN DENTAL BIOMATERIALS I 1
DTDM525 : SEMINARS IN DENTAL BIOMATERIALS II 1
DTDM526 : TESTING METHODS FOR DENTAL BIOMATERIALS AND ORAL HYGIENE PRODUCTS 3
DTDM528 : SEMINARS IN DENTAL BIOMATERIALS III 1
DTDM529 : SEMINARS IN DENTAL BIOMATERIALS IV 1
DTDM531 : METERIALS SCIENCE AND ENGINEERING FOR DENTISTRY 3
DTID514 : RESEARCH METHODOLOGY 2
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
   For students with Master's degree
DTDM524 : SEMINARS IN DENTAL BIOMATERIALS I 1
DTDM525 : SEMINARS IN DENTAL BIOMATERIALS II 1
DTDM526 : TESTING METHODS FOR DENTAL BIOMATERIALS AND ORAL HYGIENE PRODUCTS 3
DTDM528 : SEMINARS IN DENTAL BIOMATERIALS III 1
DTDM529 : SEMINARS IN DENTAL BIOMATERIALS IV 1
DTDM531 : METERIALS SCIENCE AND ENGINEERING FOR DENTISTRY 3
Elective Courses Credit
DTDM612 : CLINICAL DENTAL BIOMATERIALS 1
DTOP532 : RESTORATIVE DENTAL MATERIALS AND DEVICES 2
DTOP631 : BIOLOGY OF PULPODENTINAL COMPLEX 1
DTOP635 : ADVANCED OPERATIVE DENTISTRY SEMINAR 1
DTPT608 : PROSTHODONTICS SEMINARS I 1
Dissertation Credit
DTDM699 : DISSERTATION 36
DTDM799 : DISSERTATION 48

8. Job Option after Graduation

-  A scholar in Dental Biomaterials Sciences
-  A researcher in advance Dental Biomaterials Sciences
-  An Expert in Dental Biomaterials Sciences

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc-Prof.Dr.Somchai Urapepon

E-mail : Somchai.ura@mahidol.ac.th

 Department of Prosthodantics , Faculty of Dentistry Mahidol University
Tel : 02-200-7817 

Program Secretary

Asst-Prof.Dr Amornrat Wonglamsam

E-mail : Amornrat.won@mahidol.ac.th

 Department of Prosthodantics , Faculty of Dentistry Mahidol University
Tel : 02-200-7817 

 

Program Coordinator

Siriluk Promvisut , Narumol Srisamai

E-mail : siriluk.pro@mahidol.edu , narumol.sri@mahidol.edu

Postgraduate Education Unit, 7th Floor, The 50th  Anniversary of HRH Princess Mahachakri Sirindhorn Building , Faculty of Dentistry Mahidol University
Tel : 02-200-7634


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th