เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 3314DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ORAL BIOLOGY AND INTEGRATIVE BIOMEDICAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF DENTISTRY
Website http://www.dt.mahidol.ac.th
Expected number of students 3

1. Admission Requirements

1 For study plan type I, must be a graduate with a Master Degree from an accredited university.

2 For study plan type II, must be a graduate with a Master Degree from an accredited university or a graduate with a D.D.S. degree from an accredited dental school or B.Sc. in the field of health science, biological science, or biomedical science

3 Must have cumulative GPA of at least 3.50

4 English language requirements: (validity of two years)

     a) TOEFL iBT score of at least 61 or

     b) TOEFL lTP score of at least 500 or

     c) IELTS score of at least 5.0

5 Must fulfill the regulations of the Faculty of Graduate Studies as appeared on the website: www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission.

6 An exemption from compliance with the regulations may be granted by the Program Committee and Dean of the Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ห้อง B6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Statement of Purpose


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
Plan 1.1 For students with Master
Required Courses No Credit
Elective Courses No Credit
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 7            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Required Courses 21            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
DTOB898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
DTID514 : RESEARCH METHODOLOGY 2
DTOB515 : ORAL BIOLOGY 2
DTOB516 : CELL BIOLOGY FOR INTEGRATIVE BIOMEDICAL SCIENCE 2
DTOB517 : CURRENT CONCEPTS IN ORAL DISEASES 1
DTOB518 : CURRENT CONCEPTS IN ORAL BIOLOGY RESEARCH 1
DTOB519 : ANATOMY AND PHYSIOLOGY IN ORAL BIOLOGY 1
DTOB520 : STEM CELL BIOLOGY AND TISSUE ENGINEERING IN APPLIED ORAL SCIENCE 2
DTOB521 : CURRENT CONCEPTS IN PAIN BIOLOGY 1
DTOB619 : CONNECTIVE AND MINERALIZED TISSUES 3
DTOB624 : LABORATORY TECHNIQUES IN ORAL BIOLOGY RESEARCH 2
DTOB625 : MOLECULAR BIOLOGY IN DENTISTRY 1
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
   For students with Master's degree
DTOB520 : STEM CELL BIOLOGY AND TISSUE ENGINEERING IN APPLIED ORAL SCIENCE 2
DTOB521 : CURRENT CONCEPTS IN PAIN BIOLOGY 1
DTOB619 : CONNECTIVE AND MINERALIZED TISSUES 3
DTOB625 : MOLECULAR BIOLOGY IN DENTISTRY 1
Elective Courses Credit
DTOB610 : SEMINAR IN MOLECULAR PATHOLOGY 1
DTOB612 : HEAD AND NECK ANATOMY FOR BIOMEDICAL APPLICATION 1
DTOB613 : MODERN MATHEMATIC METHODS FOR BIOMEDICAL SCIENCE RESEARCH 2
DTOB616 : MOLECULAR ORAL MICROBIOLOGY 2
DTOB617 : ADVANCED ORAL IMMUNOLOGY 2
DTOB626 : MOLECULAR AND CLINICAL PHARMACOLOGY IN DENTISTRY 2
DTOB627 : MODERN TOXICOLOGY IN DENTAL PRACTICE 2
DTOB632 : PHARMOCOLOGIC THERAPY FOR SPECIAL AND MEDICALLY COMPROMISED PATIENTS 1
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
DTOB799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
DTOB699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  นักวิชาการผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษา ที่มีการเรียนการสอนและการวิจัยทางชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
-  นักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถในสาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
-  ผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

ทุนเสนอผลงานวิจัย

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Associate Professor Dr.Ratchapin  Srisatjaluk

E-mail : ratchapin.sri@mahidol.ac.th , ratchapin@hotmail.com

preclinic building  , Floor 7 , Department of Oral Microbiology

Faculty of Dentistry , Mahidol University

Tel: 02-200-7805 Fax: 02-200-7804

Program Secretary

Assistant Professor Dr.Puangwan  Laptanasupkun

E-mail : puangwan.lap@mahidol.ac.th
preclinic building  , Floor 5 , Department of Oral and Maxillofacial Pathology
Faculty of Dentistry , Mahidol University

Tel: 02-200-7829 Fax: 02-200-7828

Program Coordinator

Miss Umphawan  Anuruk

E-mail : umphawan.anu@mahidol.ac.th

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 50th Birthday Anniversary Celebration Building , Floor 7 , Postgraduate Education Unit
Faculty of Dentistry , Mahidol University

Tel: 02-200-7642 Fax: 02-200-7635


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th