เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 2813MG05

MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)

Major
 • วิชาเอกการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 • Level Masters Degree Programme
  Faculty/Institute FACULTY OF NURSING
  Website http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/index.html
  Expected number of students 3

  1. Admission Requirements

  Plan A
  1) Hold a Bachelor's degree in nursing or certificate equivalent to Bachelor's degree in nursing and currently holds RN license in his/her country.
  2) Have a minimum grade point average of 2.5 (on basis of 4.0 scale).
  3) Have at least one year working experience as a professional nurse/nurse instructor.
  4) Exemption from the above conditions may be granted by the Chair, Program Committee and
  Dean, Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.

  Plan B
  1) Hold a Bachelor's degree in nursing or certificate equivalent to Bachelor's degree in nursing and
  currently holds RN license in his/her country.
  2) Have a minimum grade point average of 2.5 (on basis of 4.0 scale).
  3) Have at least two year working experience as a professional nurse/nurse instructor.
  4) Exemption from the above conditions may be granted by Chair, Program Committee and Dean,
  Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.
   

  2. English Language Proficiency

  Minimum English proficiency score for admission

    IELTS minimum 5.0 or
    TOEFL-IBT minimum 54 or
    TOEFL-ITP minimum 480 or
    MU GRAD TEST minimum 60  

  English proficiency score for graduation

    IELTS minimum 5.0 or
    TOEFL-IBT minimum 54 or
    TOEFL-ITP minimum 480 or
    MU GRAD TEST minimum 60  
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

  3. Selection Method

  - Consideration of Application Documents
  - Interview

  4. Examination Schedule

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์
  วันพุธ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
  สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ชั้น 5 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

  5. Required Documents

  Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

  1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

  Condition for Applicants :
  English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


  2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
  3. Academic Transcript / Grade Report.
  4. Photo (jpeg format)
  5. Thai Citizen ID Card
  6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
  Other(s)
  - หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  - ใบประกอบวิชาชีพ


  Applicant must submit all required documents for each program of application.

  6. Application Process

  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  7. Curriculum Structure

  Plan A2
  Core Courses 11            Credits
  Required Courses 12            Credits
  Elective Courses not less than 3            Credits
  Thesis 12            Credits
  Total not less than 38            Credits
  Plan B
  Core Courses 11            Credits
  Required Courses 18            Credits
  Elective Courses not less than 3            Credits
  Thematic Paper 6            Credits
  Total not less than 38            Credits

  Plan A2

  Core Courses Credit
  NSID610 : THEORIES AND CONCEPTS IN NURSING 2
  NSID613 : STATISTICS AND NURSING RESEARCH 3
  NSID620 : EVIDENCE-BASED NURSING 2
  NSID632 : LEADERSHIP IN HEALTH CARE SYSTEM 2
  NSID633 : HARMONY IN DIVERSITY OF GLOBAL CULTURES AND HEALTH 2
  Required Courses Credit
     MAJOR IN PEDIATRIC NURSING
  NSPD601 : ADVANCED HEALTH ASSESSMENT OF PEDIATRIC CLIENT 2
  NSPD602 : PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY IN PEDIATRICS 3
  NSPD603 : PEDIATRIC NURSING I 4
  NSPD604 : PEDIATRIC NURSING PRACTICUM I 3
     MAJOR IN ADULT NURSING
  NSAN611 : ADVANCED HEALTH ASSESSMENT IN ADULTS 2
  NSAN612 : PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY IN ADULT NURSING 3
  NSAN624 : THEORETICAL AND SCIENTIFIC APPROACHES IN ADULT NURSING WITH COMPLEX HEALTH PROBLEMS I 4
  NSAN625 : NURSING PRACTICUM IN ADULTS WITH COMPLEX HEALTH PROBLEMS I 3
     MAJOR IN GERONTOLOGICAL NURSING
  NSFN611 : ADVANCED HEALTH ASSESSMENT IN ELDERLY 2
  NSFN612 : PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY IN ELDERLY 3
  NSFN613 : GERONTOLOGICAL NURSING I 4
  NSFN614 : GERONTOLOGICAL NURSING PRACTICUM I 3
     MAJOR IN MIDWIFERY
  NSOG601 : ADVANCED HEALTH ASSESSMENT FOR MIDWIFE 2
  NSOG602 : PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY FOR MIDWIFE 3
  NSOG603 : MIDWIFERY I 4
  NSOG604 : MIDWIFERY PRACTICUM I 3
     MAJOR IN MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING
  NSPC621 : NEUROBIOLOGICAL BASES OF HUMAN BEHAVIORS AND PSYCHOPHARMACOLOGY 3
  NSPC622 : ADVANCED PSYCHIATRIC HEALTH ASSESSMENT 2
  NSPC623 : MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING 4
  NSPC624 : MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING PRACTICUM 3
     MAJOR IN COMMUNITY HEALTH NURSING
  NSPN608 : ADVANCED HEALTH ASSESSMENT 2
  NSPN609 : PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 3
  NSPN617 : COMMUNITY HEALTH NURSING I 4
  NSPN618 : COMMUNITY HEALTH NURSING PRACTICUM I 3
     MAJOR IN NURSING ADMINISTRATION
  NSFN619 : STRATEGIC MANAGEMENT IN HEALTH CARE ORGANIZATION 3
  NSFN620 : NURSING ADMINISTRATION IN THE 21ST CENTURY 3
  NSFN621 : HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 3
  NSFN622 : NURSING ADMINISTRATION PRACTICUM I 3
  Elective Courses Credit
  NSID600 : HEALTH COUNSELING 3
  NSID625 : OUTCOME MEASUREMENT AND MANAGEMENT 3
  NSID629 : TEACHING IN NURSING 3
  NSID631 : ROLE DEVELOPMENT OF ADVANCED PRACTICE NURSES 3
  NSID635 : NURSING RESEARCH SEMINAR 3
  Thesis Credit
  NSID698 : THESIS 12

  Plan B

  Core Courses Credit
  NSID610 : THEORIES AND CONCEPTS IN NURSING 2
  NSID613 : STATISTICS AND NURSING RESEARCH 3
  NSID620 : EVIDENCE-BASED NURSING 2
  NSID632 : LEADERSHIP IN HEALTH CARE SYSTEM 2
  NSID633 : HARMONY IN DIVERSITY OF GLOBAL CULTURES AND HEALTH 2
  Required Courses Credit
     MAJOR IN PEDIATRIC NURSING
  NSPD601 : ADVANCED HEALTH ASSESSMENT OF PEDIATRIC CLIENT 2
  NSPD602 : PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY IN PEDIATRICS 3
  NSPD603 : PEDIATRIC NURSING I 4
  NSPD604 : PEDIATRIC NURSING PRACTICUM I 3
  NSPD605 : PEDIATRIC NURSING II 3
  NSPD606 : PEDIATRIC NURSING PRACTICUM II 3
     MAJOR IN ADULT NURSING
  NSAN611 : ADVANCED HEALTH ASSESSMENT IN ADULTS 2
  NSAN612 : PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY IN ADULT NURSING 3
  NSAN624 : THEORETICAL AND SCIENTIFIC APPROACHES IN ADULT NURSING WITH COMPLEX HEALTH PROBLEMS I 4
  NSAN625 : NURSING PRACTICUM IN ADULTS WITH COMPLEX HEALTH PROBLEMS I 3
  NSAN626 : THEORETICAL AND SCIENTIFIC APPROACHES IN ADULT NURSING WITH COMPLEX HEALTH PROBLEMS II 3
  NSAN627 : NURSING PRACTICUM IN ADULTS WITH COMPLEX HEALTH PROBLEMS II 3
     MAJOR IN GERONTOLOGICAL NURSING
  NSFN611 : ADVANCED HEALTH ASSESSMENT IN ELDERLY 2
  NSFN612 : PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY IN ELDERLY 3
  NSFN613 : GERONTOLOGICAL NURSING I 4
  NSFN614 : GERONTOLOGICAL NURSING PRACTICUM I 3
  NSFN615 : GERONTOLOGICAL NURSING II 3
  NSFN616 : GERONTOLOGICAL NURSING PRACTICUM II 3
     MAJOR IN MIDWIFERY
  NSOG601 : ADVANCED HEALTH ASSESSMENT FOR MIDWIFE 2
  NSOG602 : PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY FOR MIDWIFE 3
  NSOG603 : MIDWIFERY I 4
  NSOG604 : MIDWIFERY PRACTICUM I 3
  NSOG605 : MIDWIFERY II 3
  NSOG606 : MIDWIFERY PRACTICUM II 3
     MAJOR IN MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING
  NSPC621 : NEUROBIOLOGICAL BASES OF HUMAN BEHAVIORS AND PSYCHOPHARMACOLOGY 3
  NSPC622 : ADVANCED PSYCHIATRIC HEALTH ASSESSMENT 2
  NSPC623 : MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING 4
  NSPC624 : MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING PRACTICUM 3
  NSPC625 : MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING INTERVENTION FOR INDIVIDUALS AND FAMILIES 3
  NSPC626 : MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING INTERVENTION PRACTICUM FOR INDIVIDUALS AND FAMILIES 3
     MAJOR IN COMMUNITY HEALTH NURSING
  NSPN608 : ADVANCED HEALTH ASSESSMENT 2
  NSPN609 : PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 3
  NSPN617 : COMMUNITY HEALTH NURSING I 4
  NSPN618 : COMMUNITY HEALTH NURSING PRACTICUM I 3
  NSPN619 : COMMUNITY HEALTH NURSING II 3
  NSPN620 : COMMUNITY HEALTH NURSING PRACTICUM II 3
     MAJOR IN NURSING ADMINISTRATION
  NSFN619 : STRATEGIC MANAGEMENT IN HEALTH CARE ORGANIZATION 3
  NSFN620 : NURSING ADMINISTRATION IN THE 21ST CENTURY 3
  NSFN621 : HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 3
  NSFN622 : NURSING ADMINISTRATION PRACTICUM I 3
  NSFN623 : ISSUES AND TRENDS IN HEALTH CARE INDUSTRY MANAGEMENT 3
  NSFN624 : NURSING ADMINISTRATION PRACTICUM II 3
  Elective Courses Credit
  NSID600 : HEALTH COUNSELING 3
  NSID625 : OUTCOME MEASUREMENT AND MANAGEMENT 3
  NSID629 : TEACHING IN NURSING 3
  NSID631 : ROLE DEVELOPMENT OF ADVANCED PRACTICE NURSES 3
  NSID636 : CLINICAL PROBLEM SEMINAR IN NURSING 3
  Thematic Paper Credit
  NSID697 : THEMATIC PAPER 6

  8. Job Option after Graduation

  - Professional nurses who have expertise in pediatric nursing, adult nursing, midwife, gerontological nursing, mental health and psychiatric nursing, community health nursing or nursing administration
  - Academician in nursing 
  - Nurse researchers

  9. Additional Information

  -

  10. Details of Scholarship

  Research Scholarship

  11. Estimated Tuition Fee

  More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

  12. Contact the Programme

  Program Director

  Associate Professor Dr. Aurawamon Sriyuktasuth

  Email : aurawamon.sri@mahidol.ac.th

  Faculty of Nursing Building (Bangkoknoi), Floor 9,

  Department of Medical Nursing

  Faculty of Nursing, Mahidol University

  Tel: 0-2419-7466-80 ext. 1951

  Fax: 0-2412-8415

  Program Secretary

  Program Coordinator

  Ms.Tatiya Panomwan Na Ayuttaya

  Email: tatiya.pan@mahidol.ac.th

  Faculty of Nursing Building (Salaya), Floor 5

  Tel: 0-2441-5333 ext.2542

  Fax: 0-2412-8415


  หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
  gradthai@mahidol.ac.th