เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2614DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PHARMACY
Website http://www.pharmacy.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

A candidate must

Plan 1.1 For Master’s degree graduates
1. hold a Master’s degree in Pharmaceutics, Industrial Pharmacy, Pharmaceutical Science and Technology, or Pharmaceutical technology and have publication in peer reviewed journals at least one article in the past 5 years;
2. have a grade point average of at least 3.50;
3. Submit a certificate of English proficiency with minimum score:

IELTS – at least 3 or
TOEFL INTERNET BASED – at least 32 or
TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400

Important Notes:

English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222

4. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.

Plan 2.1 For Master’s degree graduates
1. hold a Master’s degree in Pharmaceutics, Industrial Pharmacy, Pharmaceutical Science and Technology, Pharmaceutical technology, Chemistry, Chemical Engineering, Biomedical Engineering, Polymer Science, Biotechnology or related fields;
2. have a grade point average of at least 3.50;
3. Submit a certificate of English proficiency with minimum score:

IELTS – at least 3 or
TOEFL INTERNET BASED – at least 32 or
TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400

Important Notes:

English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222

4. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.


Plan 2.2 For Bachelor‘s degree in Pharmacy graduates
1. hold a Bachelor‘s degree in Pharmacy;
2. have a grade point average of at least 3.50;
3. Submit a certificate of English proficiency with minimum score:

IELTS – at least 3 or
TOEFL INTERNET BASED – at least 32 or
TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400

Important Notes:

English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222

4. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 13.00 -16.00 pm Faculty of Pharmacy, Mahidol University (More information will be announced)
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1.1 For students with Master
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For students with Master
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Required Courses 23            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 77            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
PYPT898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Prerequisite Courses Credit
   
PYMP641 : INSTRUMENTAL RESEARCH TECHNIQUES IN PHARMACEUTICS 1
PYMP642 : ADVANCED INDUSTRIAL PHARMACY I 3
PYPT601 : SEMINAR IN PHARMACEUTICS I 1
PYPT602 : SEMINAR IN PHARMACEUTICS II 1
PYPY601 : ADVANCED BIOPHARMACEUTICS 3
PYPY660 : ADVANCED PHARMACEUTICS I 3
Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I 2
PYMP632 : THEORETICAL ASPECTS OF SOLID DOSAGE FORMS 3
PYMP641 : INSTRUMENTAL RESEARCH TECHNIQUES IN PHARMACEUTICS 1
PYMP642 : ADVANCED INDUSTRIAL PHARMACY I 3
PYPT601 : SEMINAR IN PHARMACEUTICS I 1
PYPT602 : SEMINAR IN PHARMACEUTICS II 1
PYPY601 : ADVANCED BIOPHARMACEUTICS 3
PYPY616 : DRUG DELIVERY SYSTEMS 3
PYPY660 : ADVANCED PHARMACEUTICS I 3
   
PYMP632 : THEORETICAL ASPECTS OF SOLID DOSAGE FORMS 3
PYPY616 : DRUG DELIVERY SYSTEMS 3
   
PYMP632 : THEORETICAL ASPECTS OF SOLID DOSAGE FORMS 3
PYPY616 : DRUG DELIVERY SYSTEMS 3
Elective Courses Credit
PYMP634 : MANUFACTURE OF SUSTAINED RELEASE PHARMACEUTICALS 3
PYMP635 : PACKAGING OF PHARMACEUTICALS 2
PYMP648 : POLYMER SCIENCES IN PHARMACEUTICS 3
PYMP649 : NASAL AND PULMONARY DRUG DELIVERY 2
PYMP650 : STABILITY OF SOLID DOSAGE FORMS 2
PYPY617 : TRANSDERMAL DRUG DELIVERY SYSTEM 2
PYPY664 : MOLECULAR PHARMACEUTICS 3
PYPY665 : NANOTECHNOLOGY IN DRUG DELIVERY 2
PYPY666 : PHARMACEUTICAL CARE I 3
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
PYPT799 : DISSERTATION 48
   
PYPT699 : DISSERTATION 36
   
PYPT699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

- นักวิจัย และนักวิชาการ ด้านเภสัชการ ในสถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
รวมถึงบริษัทเอกชนที่รับทำงานวิจัยให้บริษัทยา (CRO: Contact Research Organization) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- อาจารย์ด้านเภสัชการในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ผู้บริหารงานและนักวิจัยด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมยา 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9. Additional Information

1. Area of study that a student may select for concentration (Please specify the Department that you select to conduct your research)

1.1 Industrial Pharmacy (Responsible by  Department of manufacturing Pharmacy)

 • Physicochemical Characterization of Pharmaceutical Solids
 • Development of Pharmaceutical Excipients
 • Pharmaceutical Product Development : Solid and Sterile Dosage Forms
 • Sustained and Controlled Release Dosage Forms
 • Novel and Targeted Drug Delivery Systems
 • Pharmaceutical Quality Assurance
 • Pharmaceutical Engineering
 • Pharmaceutical Manufacturing Science and Technology
 • Dissolution, Bioavailability and Bioequivalence Studies of Pharmaceutical Products
 • Herbal Product Development

1.2 Pharmaceutical Technology (Responsible by Department of Pharmacy)

 • Development of Controlled Release Delivery Systems
 • Nanotechnology in Drug Delivery : Nanoparticles, Liposomes, Micro emulsion, Nanoemulsion
 • Drug Stability and Chemical Kinetics
 • Transdermal Drug Delivery
 • Efficacy Evaluation of Topical Products
 • Development of Pharmaceuticals and Cosmetic Products and Natural Products
 • Novel Drug Delivery Systems: Bioavailability and Efficacy Evaluations
 • Pharmacokinetics and Biopharmaceutics

2. Job option after graduation

 • R & D researchers and scientists in pharmaceutical and health products industry
 • Researchers in academic and research institutes
 • Lecturer in academic institutes

10. Details of Scholarship

 1. Royal Golden Jubilee (RGJ) Ph.D. Scholarship
 2. Research and Researcher for Industry (RRi) Scholarship
 3. Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST) Scholarship
 4. Research Assistantship
 5. MUPY Postgraduate Scholarship
 6. Scholarship of the 60th Year of the Supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Korbtham Sathirakul
E-mail : pyksk2001@yahoo.com.sg
Rajaratana Building, Floor 3, Department of Pharmacy
Faculty of Pharmacy, Mahidol University
Tel: 0 2644 8694  Fax: 0 2644 8694

Program Secretary

Prof. Nuttanan Sinchaipanid
E-mail : nuttanan.sin@mahidol.ac.th
Rajaratana Building, Floor 2, Department of Manufacturing Pharmacy
Faculty of Pharmacy, Mahidol University
Tel: 0 2644 8702  Fax: 0 2644 8702

Program Coordinator

Ms. Surunchana Kaewsatit
E-mail : surunchana.kae@mahidol.ac.th
Debaratana Building, Floor 1, Division of Graduate and Post-graduate studies
Faculty of Pharmacy, Mahidol University
Tel: 0 2354 3747, 096 812 1048  Fax: 0 2354 4326


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th