เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 2613DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PHARMACY
Website http://www.pharmacy.mahidol.ac.th
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

1. Holding one of the following degree:
       (1) Bachelor degree in Pharmacy, Sciences or related fields 
       (2) Doctor of Pharmacy (Pharm.D.) 
       (3) Master degree in Pharmacy, Sciences or related fields  
2. GPA of 3.50 at least
3. Have an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4. Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 2.1 For students with Master
Core Courses 3            Credits
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Core Courses 3            Credits
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 2

Core Courses Credit
PYBS667 : INTEGRATIVE SEMINAR IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES 1
PYBS679 : CURRENT TOPICS IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES 2
Required Courses Credit
   Biochemistry
   M.SC. GRADUATED
PYBC674 : ADVANCED BIOPHARMACEUTICAL BIOCHEMISTRY 3
PYBC676 : APPLIED CLINICAL BIOCHEMISTRY 3
   B.SC./PHARM.D. GRADUATED
PYBC674 : ADVANCED BIOPHARMACEUTICAL BIOCHEMISTRY 3
PYBC676 : APPLIED CLINICAL BIOCHEMISTRY 3
   Physiology
   M.SC. GRADUATED
PYPS691 : PHYSIOLOGICAL CONTROL SYSTEM 3
PYPS692 : SPECIAL TOPICS IN PHYSIOLOGY 3
   B.SC./PHARM.D. GRADUATED
PYPS691 : PHYSIOLOGICAL CONTROL SYSTEM 3
PYPS692 : SPECIAL TOPICS IN PHYSIOLOGY 3
   MICROBIOLOGY
   M.SC. GRADUATED
PYMI684 : APPLIED MICROBIOLOGY IN PHARMACY 3
PYMI686 : PHARMACEUTICAL BIOLOGICAL PRODUCTS 3
   B.SC./PHARM.D. GRADUATED
PYMI684 : APPLIED MICROBIOLOGY IN PHARMACY 3
PYMI686 : PHARMACEUTICAL BIOLOGICAL PRODUCTS 3
   PHARMACOLOGY
   M.SC. GRADUATED
PYPM684 : SPECIAL TOPICS IN PHARMACOLOGY 3
PYPM687 : ADVANCED PHARMACOLOGY 3
   B.SC./PHARM.D. GRADUATED
PYPM684 : SPECIAL TOPICS IN PHARMACOLOGY 3
PYPM687 : ADVANCED PHARMACOLOGY 3
   ALL MAJORS
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
PYBS668 : SEMINAR IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES 1
PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I 2
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
Elective Courses Credit
   Biochemistry
PYBC670 : HUMAN METABOLISM 3
PYBC671 : BIOCHEMICAL TECHNIQUES FOR DRUG RESEARCH AND DEVELOPMENT 3
PYBC672 : BIOCHEMICAL TECHNOLOGY LABORATORY 2
PYBC673 : PRINCIPLE OF BIOMOLECULAR ANALYSIS 3
PYBC675 : BIOCHEMICAL KNOWLEDGE OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL WARFARE 3
   Physiology
PYPS672 : CELL PHYSIOLOGY 2
PYPS673 : CURRENT TOPICS IN PATHOPHYSIOLOGY 3
PYPS693 : AGING AND ANTI-AGING 3
PYPS695 : ADVANCED PHYSIOLOGY IN RENAL SYSTEM 3
PYPS696 : ADVANCED PHYSIOLOGY IN CARDIOVASCULAR SYSTEM 3
PYPS697 : ADVANCED PHYSIOLOGY IN ENDOCRINE SYSTEM 3
   MICROBIOLOGY
PYMI664 : INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL MICROBIOLOGY 3
PYMI665 : QUALITY ASSESSMENT AND MICROBIOLOGICAL CONTROL 3
PYMI694 : BIOMOLECULAR TECHNIQUES FOR BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES 3
PYMI695 : BASIC TECHNIQUES IN ANIMAL CELL CULTURE 2
   PHARMACOLOGY
PYPM664 : ESSENTIALS IN TOXICOLOGY 3
PYPM666 : DRUG SCREENING TECHNIQUES I 3
PYPM678 : ADVERSE DRUG REACTIONS 3
Dissertation Credit
   M.SC. GRADUATED
PYBS699 : DISSERTATION 36
   B.SC./PHARM.D. GRADUATED
PYBS799 : DISSERTATION 48

8. Job Option after Graduation

-   A research scientist 
-   A clinical research associate
-   A pharmaceutical product specialist

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

Royal Golden Jubilee

50 year Faculty of Pharmacy

Research Assistant scholarship

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc.Prof. Mullika Chomnawang

mullika.tra@mahidol.ac.th

Program Secretary

Assoc.Prof. Suchitra Thongpraditchote

suchitra.tho@mahidol.ac.th

Program Coordinator

Assist.Prof. Krit Thirapanmethee

krit.thi@mahidol.ac.th


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th