เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2601MG00

MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN PHARMACEUTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PHARMACY
Website http://www.pharmacy.mahidol.ac.th
Expected number of students 20

1. Admission Requirements

A candidate must

Plan 1
1. hold a Bachelor’s degree in Pharmacy (6-years program) , concentrated in Industrial Pharmacy, or Pharmaceutical Science and Technology or;

2. hold a Bachelor’s degree in Pharmacy (5-years program) and have an experience in the area of Industrial Pharmacy, or Pharmaceutical Science and Technology for at least one year.
3. have a grade point average of at least 2.50;
4. Submit a certificate of English proficiency with minimum score:

IELTS – at least 3 or
TOEFL INTERNET BASED – at least 32 or
TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400

MU GRAD TEST – at least 36

Important Notes:

English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 

5. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.

Plan 2
1. hold a Bachelor’s degree in Pharmacy;

2. have a grade point average of at least 2.50;
3. Submit a certificate of English proficiency with minimum score:

IELTS – at least 3 or
TOEFL INTERNET BASED – at least 32 or
TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400

MU GRAD TEST – at least 36

Important Notes:

English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 

4. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาPharmaceutical Technology

- วิชาIndustrial Pharmacy

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 13.00 -16.00 pm Faculty of Pharmacy, Mahidol University (More information will be announced)
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A1
Thesis 36            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan A2
Required Courses 17            Credits
Elective Courses not less than 8            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 37            Credits

Plan A1

Thesis Credit
PYPT798 : THESIS 36

Plan A2

Required Courses Credit
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I 2
PYMP641 : INSTRUMENTAL RESEARCH TECHNIQUES IN PHARMACEUTICS 1
PYMP642 : ADVANCED INDUSTRIAL PHARMACY I 3
PYPT601 : SEMINAR IN PHARMACEUTICS I 1
PYPT602 : SEMINAR IN PHARMACEUTICS II 1
PYPY601 : ADVANCED BIOPHARMACEUTICS 3
PYPY660 : ADVANCED PHARMACEUTICS I 3
Elective Courses Credit
PYMP640 : INDUSTRIAL ADMINISTRATION 2
PYMP643 : ADVANCED INDUSTRIAL PHARMACY II 3
PYMP644 : UNIT OPERATIONS IN PHARMACY 2
PYMP645 : MANUFACTURING PROCESS ANALYTICAL TECHNOLOGY 2
PYMP646 : PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT II 3
PYMP647 : MANUFACTURE OF NATURAL PRODUCTS 3
PYPT603 : SPECIAL PROBLEM IN PHARMACEUTICS 2
PYPY619 : ADVANCED PHARMACOKINETICS 3
PYPY661 : ADVANCED PHARMACEUTICS II 3
PYPY662 : COSMECEUTICAL SCIENCES 3
PYPY663 : PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT I 3
Thesis Credit
PYPT698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

- นักวิจัยหรือนักวิชาการด้านเภสัชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9. Additional Information

1. Area of study that a student may select for concentration (Please specify the Department that you select to conduct your research)

1.1 Industrial Pharmacy (Responsible by  Department of manufacturing Pharmacy)

 • Physicochemical Characterization of Pharmaceutical Solids
 • Development of Pharmaceutical Excipients
 • Pharmaceutical Product Development : Solid and Sterile Dosage Forms
 • Sustained and Controlled Release Dosage Forms
 • Novel and Targeted Drug Delivery Systems
 • Pharmaceutical Quality Assurance
 • Pharmaceutical Engineering
 • Pharmaceutical Manufacturing Science and Technology
 • Dissolution, Bioavailability and Bioequivalence Studies of Pharmaceutical Products
 • Herbal Product Development

1.2 Pharmaceutical Technology (Responsible by Department of Pharmacy)

 • Development of Controlled Release Delivery Systems
 • Nanotechnology in Drug Delivery : Nanoparticles, Liposomes, Micro emulsion, Nanoemulsion
 • Drug Stability and Chemical Kinetics
 • Transdermal Drug Delivery
 • Efficacy Evaluation of Topical Products
 • Development of Pharmaceuticals and Cosmetic Products and Natural Products
 • Novel Drug Delivery Systems: Bioavailability and Efficacy Evaluations
 • Pharmacokinetics and Biopharmaceutics

2. Job option after graduation

 • R & D researchers and scientists in pharmaceutical and health products industry
 • Researchers in academic and research institutes
 • Lecturer in academic institutes

10. Details of Scholarship

1.      Research and Researcher for Industry (RRi) Scholarship
2.      Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST) Scholarship
3.      Research Assistantship
4.      MUPY Postgraduate Scholarship
5.      Scholarship of the 60th Year of the Supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Korbtham Sathirakul
E-mail : pyksk2001@yahoo.com.sg
Rajaratana Building, Floor 3, Department of Pharmacy
Faculty of Pharmacy, Mahidol University
Tel: 0 2644 8694  Fax: 0 2644 8694

Program Secretary

Prof. Nuttanan Sinchaipanid
E-mail : nuttanan.sin@mahidol.ac.th
Rajaratana Building, Floor 2, Department of Manufacturing Pharmacy
Faculty of Pharmacy, Mahidol University
Tel: 0 2644 8702  Fax: 0 2644 8702


 

Program Coordinator

Ms. Surunchana Kaewsatit
E-mail : surunchana.kae@mahidol.ac.th
Debaratana Building, Floor 1, Division of Graduate and Post-graduate studies
Faculty of Pharmacy, Mahidol University
Tel: 0 2354 3747, 096 812 1048  Fax: 0 2354 4326

 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th