เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2329DG06

DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Major
 • วิชาเอกสุขภาพประชากรโลก
 • Level Doctoral Degree Programme
  Faculty/Institute FACULTY OF PUBLIC HEALTH
  Website http://www.ph.mahidol.ac.th
  Expected number of students 5

  1. Admission Requirements

  The applicants must have the following qualifications:        
  1. Hold a Master of Public Health, Master of Science (Public Health) or equivalent degree majoring in family and reproductive health, 
  infectious diseases, epidemiology, health education and health promotion, nutrition, public health administration, health sciences 
  or other related majors from academic institutes accredited by the Office of Higher Education Commission (OHEC)
  2. Have a minimum grade point average of 3.50
  3. Have an English Proficiency Examination score as the Requirement of Faculty of Graduate Studies 
  4. Have at least five years of work experience in public health or other related fields after completing a Bachelor degree program
  5. Those who do not meet the above qualification criteria, 2.2.1-2.2.4, may be accepted into the program based on the decision made 
  by the Program Chair and the Dean of the Faculty of Graduate Studies

  2. English Language Proficiency

  Minimum English Proficiency Score for Admission

    IELTS minimum 5.0 or
    TOEFL-IBT minimum 61 or
    TOEFL-ITP minimum 500  

  English Proficiency Score for Graduation

    IELTS minimum 5.0 or
    TOEFL-IBT minimum 61 or
    TOEFL-ITP minimum 500  
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

  3. Selection Method

  - Consideration of Application Documents
  - Interview

  4. Examination Schedule

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์
  วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.00 - 15.00 น. สำนักงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต อาคาร 7 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

  5. Required Documents

  Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

  1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

  Condition for Applicants :
  English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


  2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
  3. Academic Transcript / Grade Report.
  4. Photo (jpeg format)
  5. Thai Citizen ID Card
  6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


  Applicant must submit all required documents for each program of application.

  6. Application Process

  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  7. Curriculum Structure

  Plan 2
  Plan 2.1 For students with Master
  Core Courses 5            Credits
  Required Courses 4            Credits
  Elective Courses not less than 3            Credits
  Dissertation 36            Credits
  Total not less than 48            Credits

  Plan 2

  Core Courses Credit
  PHID683 : FIELD PRACTICUM IN PUBLIC HEALTH LEADERSHIPS 1
  PHID716 : PUBLIC HEALTH RESEARCH AND INNOVATION 2
  PHID717 : ADVANCED ADMINISTRATION FOR PUBLIC HEALTH PROFESSIONAL PRACTICE 2
  Required Courses Credit
     MAJOR IN PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION
  PHAD706 : HEALTH POLICY AND HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION 2
  PHAD707 : ADVANCED RESEARCH IN PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION 2
     Major in Public Health Nutrition
  PHNU701 : ADVANCED TOPICS IN NUTRITION 2
  PHNU702 : ADVANCED NUTRITION PROGRAM PLANNING AND EVALUATION 2
     Major in Epidemiology
  PHEP614 : STATISTICAL METHODS IN EPIDEMIOLOGY II 2
  PHEP618 : DESIGN AND ANALYSIS OF EPIDEMIOLOGICAL STUDIES I 2
     MAJOR IN HEALTH EDUCATION AND HEALTH PROMOTION
  PHHE707 : ADVANCED BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH 2
  PHHE708 : APPLICATION OF BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCE THEORIES, AND PRINCIPLES IN HEALTH PROMOTION 2
     MAJOR IN GLOBAL HEALTH
  PHID718 : ESSENTIALS OF GLOBAL HEALTH 3
  PHID778 : SEMINAR IN GLOBAL HEALTH RESEARCH AND INNOVATION 1
     MAJOR IN PARASITOLOGY AND ENTOMOLOGY
  PHPR708 : MANAGEMENT IN MOLECULAR PUBLIC HEALTH PARASITOLOGY AND ENTOMOLOGY 2
  PHPR709 : ADVANCED PARASITOLOGY AND ENTOMOLOGY 2
     MAJOR IN FAMILY AND REPRODUCTIVE HEALTH
  PHFH637 : INTERDISCIPLINARY APPROACHES FOR CHILD AND ADOLESCENT HEALTH 2
  PHFH704 : ADVANCED FAMILY AND REPRODUCTIVE HEALTH 2
  Elective Courses Credit
  PHAD605 : APPLIED HEALTH ECONOMICS 3
  PHEP604 : STATISTICAL METHODS IN EPIDEMIOLOGY I 2
  PHEP610 : SOCIAL EPIDEMIOLOGY 3
  PHEP612 : TOPICS IN EPIDEMIOLOGICAL RESEARCH 3
  PHEP690 : TEACHING EXPERIENCE IN EPIDEMIOLOGY 1
  PHFH639 : FAMILY AND SOCIAL PSYCHOLOGY 2
  PHFH705 : CURRENT ISSUES IN FAMILY AND REPRODUCTIVE HEALTH: REGIONAL PERSPECTIVES 2
  PHFH706 : EVALUATION OF FAMILY AND REPRODUCTIVE HEALTH PROJECTS 2
  PHHE709 : SPECIAL STUDY IN BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH 3
  PHID678 : SPECIAL STUDY IN GLOBAL HEALTH 2
  PHID715 : BIOSTATISTICAL AND EPIDEMIOLOGICAL METHODS IN PUBLIC HEALTH 3
  PHID719 : SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH 3
  PHID720 : AGING AND GLOBAL HEALTH 3
  PHNU655 : SPECIAL STUDY 1
  PHNU703 : CRITICAL REVIEW OF RESEARCH IN PUBLIC HEALTH NUTRITION 2
  PHPN734 : ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH 3
  PHPR628 : ADVANCED TECHNIQUES IN PARASITOLOGY AND ENTOMOLOGY 2
  PHPR710 : DESIGN AND ANALYSIS FOR PARASITIC AND ENTOMOLOGICAL RESEARCH 2
  Dissertation Credit
  PHAD699 : DISSERTATION 36
  PHEP699 : DISSERTATION 36
  PHFH699 : DISSERTATION 36
  PHHE699 : DISSERTATION 36
  PHID699 : DISSERTATION 36
  PHNU699 : DISSERTATION 36
  PHPR699 : DISSERTATION 36

  8. Job Option after Graduation

  - Public health administrator/leader 
  - Researcher in public health 
  - Public health expert 
  - Academic scholar

  9. Additional Information

  -

  10. Details of Scholarship

  -

  11. Estimated Tuition Fee

  More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

  12. Contact the Programme

  Program Director

  Asst. Prof. Dr. Kwanjai amnatsatsue
  Email : kwanjai.amn@mahidol.ac.th

  3 Building, Floor 5, Department of Public Health Nursing, 
  Faculty of Public Health
  Tel: 0 2354 8542 ext 3504

  Program Secretary

  Lect Dr. Ariya Bunngamchairat
  Email : ariya.bun@mahidol.ac.th

  2 Building, Floor 6, Department of Occupational Health and Safety
  Faculty of Public Health
  Tel: 0 2644 4069 ext 102

  Program Coordinator

  1) Miss Chirayus Sutthinuntakan
  Email: yusu72@hotmail.com

  2) Miss Siriluk Iamsirikulmitr
  Email: siriluk.iamsiri@gmail.com
  Doctor of Public Health Office, Building 7, 5 floor,  Faculty of Public Health

  อาคาร 7 ชั้น 5 คณะสาธารณุสขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


  หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
  gradthai@mahidol.ac.th