เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   25   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2229MG03

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)

Major
 • วิชาเอกตจวิทยา
 • Level Masters Degree Programme
  Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
  Website http://www.ra.mahidol.ac.th/#sthash.GHuKx9yl.dpuf
  Expected number of students 3

  1. Admission Requirements

  Program A1
  The candidate must
  1. Have a bachelor's degree in Medicine from a Thai or International university that is approved by
  the office of Higher Education Commission
  2. Have cumulative grade point average not less than 3.00
  3. Have experience in the related field for at least 1 year
  4. Have capability to read, listen, speak, and write English language fluently
  5. Candidate whose qualifications do not match the admission criteria may be approved by the
  program director or the Dean of the post-graduate faculty
   
  Program A2 & B2
  1. Have a bachelor's degree in Medicine from a Thai or International university that is approved by
  the office of Higher Education Commission
  2. Have cumulative grade point average not less than 3.00
  3. Have capability to read, listen, speak, and write English language fluently
  4. Candidate whose qualifications do not match the admission criteria may be approved by the
  program director or the Dean of the post-graduate faculty
   

  2. English Language Proficiency

  Minimum English Proficiency Score for Admission

    IELTS minimum 3.0 or
    TOEFL-IBT minimum 32 or
    TOEFL-ITP minimum 400 or
    MU GRAD TEST minimum 36  

  English Proficiency Score for Graduation

    IELTS minimum 5.0 or
    TOEFL-IBT minimum 54 or
    TOEFL-ITP minimum 480 or
    MU GRAD TEST minimum 60  
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

  3. Selection Method

  - Consideration of Application Documents
  - Interview

  4. Examination Schedule

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์
  วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 09.00-12.00 A.M. Division of Dermatology,Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital,Mahidol University
  หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

  5. Required Documents

  Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

  1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

  Condition for Applicants :
  English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


  2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
  3. Academic Transcript / Grade Report.
  4. Photo (jpeg format)
  5. Thai Citizen ID Card
  6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


  Applicant must submit all required documents for each program of application.

  6. Application Process

  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  7. Curriculum Structure

  Plan A1
  Thesis 36            Credits
  Total not less than 36            Credits
  Plan A2
  Core Courses 6            Credits
  Required Courses 14            Credits
  Elective Courses not less than 6            Credits
  Thesis 12            Credits
  Total not less than 38            Credits
  Plan B
  Core Courses 6            Credits
  Required Courses 14            Credits
  Elective Courses not less than 12            Credits
  Thematic Paper 6            Credits
  Total not less than 38            Credits

  Plan A1

  Thesis Credit
  RAMD798 : THESIS 36

  Plan A2

  Core Courses Credit
  RACE612 : STUDY DESIGNS AND MEASUREMENTS 3
  RACE615 : INTRODUCTION TO MEDICAL STATISTICS 3
  Required Courses Credit
     OPHTHALMOLOGY
  RAMD501 : PRINCIPLE OF OPHTHALMOLOGY 2
  RAMD502 : CLINICAL OPHTHALMOLOGY I 3
  RAMD503 : OPHTHALMIC PROCEDURES I 3
  RAMD504 : CLINICAL OPHTHALMOLOGY II 3
  RAMD505 : OPHTHALMIC PROCEDURES II 3
     PATHOLOGY
  RAMD506 : PRINCIPLE OF PATHOLOGY 3
  RAMD507 : SYSTEMIC PATHOLOGY 3
  RAMD508 : CLINICAL PATHOLOGY 2
  RAMD509 : SURGICAL PATHOLOGY I 2
  RAMD510 : SURGICAL PATHOLOGY II 2
  RAMD511 : CYTOPATHOLOGY I 1
  RAMD512 : AUTOPSY PATHOLOGY 1
     DERMATOLOGY
  RAMD513 : PRINCIPLE OF DERMATOLOGY 1
  RAMD514 : CRITICAL APPRAISAL IN DERMATOLOGICAL JOURNAL 1
  RAMD515 : INTERESTING CASE SEMINAR 1
  RAMD516 : DERMATOLOGY PATIENT SEMINAR 2
  RAMD517 : DERMATOPATHOLOGY 2
  RAMD518 : INPATIENT GENERAL DERMATOLOGY 2
  RAMD519 : OUT PATIENT GENERAL DERMATOLOGY I 1
  RAMD520 : OUT PATIENT GENERAL DERMATOLOGY II 1
  RAMD521 : OUT PATIENT GENERAL DERMATOLOGY III 1
  RAMD522 : DERMATOSIS SYMPOSIUM 1
  RAMD523 : DERMATOSIS BOOK CLUB SEMINAR 1
     SLEEP IN MEDICINE
  RAMD524 : PRINCIPLE OF SLEEP MEDICINE 2
  RAMD525 : SLEEP DISORDERS I 2
  RAMD526 : SLEEP DISORDERS II 2
  RAMD527 : POLYSOMNOGRAPHY AND RELATED PROCEDURE I 2
  RAMD528 : POLYSOMNOGRAPHY AND RELATED PROCEDURE II 2
  RAMD529 : CLINICAL PRACTICE IN SLEEP MEDICINE I 2
  RAMD530 : CLINICAL PRACTICE IN SLEEP MEDICINE II 2
     OTOLARYNGOLOGY
  RAMD531 : ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF HEAD AND NECK 2
  RAMD532 : OTOLOGY 1
  RAMD533 : RHINOLARYNGOLOGY 1
  RAMD534 : HEAD AND NECK TUMOR 1
  RAMD535 : BASIC KNOWLEDGE OF HEARING EVALUATION AND SPEECH REHABILITATION 1
  RAMD536 : DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VERTIGO 1
  RAMD537 : MECHANISM AND TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS 1
  RAMD538 : EMERGENCY IN OTOLARYNGOLOGY 1
  RAMD539 : SLEEP DISORDERS 1
  RAMD540 : OTOLARYNGOLOGIC PROCEDURE SKILLS 3
  RAMD541 : PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY 1
  Elective Courses Credit
     OPHTHALMOLOGY
  RAMD542 : REFRACTION AND CONTACT LENS 2
  RAMD543 : OPHTHALMIC LASERS 3
  RAMD544 : SUBSPECIALTY OPHTHALMOLOGY I 3
  RAMD545 : SUBSPECIALTY OPHTHALMOLOGY II 2
  RAMD546 : SUBSPECIALTY OPHTHALMOLOGY III 3
  RAMD547 : OPHTHALMIC INVESTIGATION I 3
  RAMD548 : OPHTHALMIC INVESTIGATION II 3
     PATHOLOGY
  RAMD549 : METHODS IN DIAGNOSTIC PATHOLOGY 2
  RAMD550 : CYTOPATHOLOGY II 2
  RAMD551 : PATHOLOGY SEMINAR 2
  RAMD552 : PATHOLOGY LABORATORY ADMINISTRATION 2
  RAMD553 : FORENSIC PATHOLOGY 2
  RAMD554 : BASIC PATHOLOGY INFORMATICS 2
  RAMD555 : HEMATOPATHOLOGY 2
     DERMATOLOGY
  RAMD556 : DERMATOSURGERY I 2
  RAMD557 : COSMETIC DERMATOLOGY 2
  RAMD558 : PEDIATRIC DERMATOLOGY 2
  RAMD559 : PHOTODERMATOLOGY 2
  RAMD560 : CONTACT AND URTICARIA CLINIC 2
  RAMD561 : HAIR AND NAIL CLINIC 2
  RAMD562 : LEPROSY 1
  RAMD563 : SEXUALLY TRANSMITTED DISEASE CLINIC 2
  RAMD564 : DERMATOSURGERY II 1
  RAMD565 : IMMUNOLOGY AND DRUG ALLERGY CLINIC 2
     SLEEP IN MEDICINE
  RAMD566 : SLEEP LABORATORY ADMINISTRATION 2
  RAMD567 : PEDIATRIC SLEEP MEDICINE 2
  RAMD568 : SURGERY IN SLEEP MEDICINE 2
  RAMD569 : CHRONOBIOLOGY AND PSYCHIATRY IN SLEEP MEDICINE 2
  RAMD570 : SLEEP MEDICINE IN PULMONARY AND CRITICAL CARE CONDITIONS 2
  RAMD571 : EPIDEMIOLOGY OF SLEEP MEDICINE 2
  RAMD572 : SLEEP MEDICINE SEMINAR 1
     OTOLARYNGOLOGY
  RAMD573 : MAXILLOFACIAL INJURY 3
  RAMD574 : FACIAL PLASTIC SURGERY 3
  RAMD575 : HEAD AND NECK RADIOLOGY 3
  RAMD576 : VESTIBULAR REHABILITATION 3
  RAMD577 : OVERSEA STUDY 3
  RAMD578 : RESEARCH METHODOLOGY 3
  Thesis Credit
  RAMD698 : THESIS 12

  Plan B

  Core Courses Credit
  RACE612 : STUDY DESIGNS AND MEASUREMENTS 3
  RACE615 : INTRODUCTION TO MEDICAL STATISTICS 3
  Required Courses Credit
     OPHTHALMOLOGY
  RAMD501 : PRINCIPLE OF OPHTHALMOLOGY 2
  RAMD502 : CLINICAL OPHTHALMOLOGY I 3
  RAMD503 : OPHTHALMIC PROCEDURES I 3
  RAMD504 : CLINICAL OPHTHALMOLOGY II 3
  RAMD505 : OPHTHALMIC PROCEDURES II 3
     PATHOLOGY
  RAMD506 : PRINCIPLE OF PATHOLOGY 3
  RAMD507 : SYSTEMIC PATHOLOGY 3
  RAMD508 : CLINICAL PATHOLOGY 2
  RAMD509 : SURGICAL PATHOLOGY I 2
  RAMD510 : SURGICAL PATHOLOGY II 2
  RAMD511 : CYTOPATHOLOGY I 1
  RAMD512 : AUTOPSY PATHOLOGY 1
     DERMATOLOGY
  RAMD513 : PRINCIPLE OF DERMATOLOGY 1
  RAMD514 : CRITICAL APPRAISAL IN DERMATOLOGICAL JOURNAL 1
  RAMD515 : INTERESTING CASE SEMINAR 1
  RAMD516 : DERMATOLOGY PATIENT SEMINAR 2
  RAMD517 : DERMATOPATHOLOGY 2
  RAMD518 : INPATIENT GENERAL DERMATOLOGY 2
  RAMD519 : OUT PATIENT GENERAL DERMATOLOGY I 1
  RAMD520 : OUT PATIENT GENERAL DERMATOLOGY II 1
  RAMD521 : OUT PATIENT GENERAL DERMATOLOGY III 1
  RAMD522 : DERMATOSIS SYMPOSIUM 1
  RAMD523 : DERMATOSIS BOOK CLUB SEMINAR 1
     SLEEP IN MEDICINE
  RAMD524 : PRINCIPLE OF SLEEP MEDICINE 2
  RAMD525 : SLEEP DISORDERS I 2
  RAMD526 : SLEEP DISORDERS II 2
  RAMD527 : POLYSOMNOGRAPHY AND RELATED PROCEDURE I 2
  RAMD528 : POLYSOMNOGRAPHY AND RELATED PROCEDURE II 2
  RAMD529 : CLINICAL PRACTICE IN SLEEP MEDICINE I 2
  RAMD530 : CLINICAL PRACTICE IN SLEEP MEDICINE II 2
     OTOLARYNGOLOGY
  RAMD531 : ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF HEAD AND NECK 2
  RAMD532 : OTOLOGY 1
  RAMD533 : RHINOLARYNGOLOGY 1
  RAMD534 : HEAD AND NECK TUMOR 1
  RAMD535 : BASIC KNOWLEDGE OF HEARING EVALUATION AND SPEECH REHABILITATION 1
  RAMD536 : DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VERTIGO 1
  RAMD537 : MECHANISM AND TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS 1
  RAMD538 : EMERGENCY IN OTOLARYNGOLOGY 1
  RAMD539 : SLEEP DISORDERS 1
  RAMD540 : OTOLARYNGOLOGIC PROCEDURE SKILLS 3
  RAMD541 : PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY 1
  Elective Courses Credit
     OPHTHALMOLOGY
  RAMD542 : REFRACTION AND CONTACT LENS 2
  RAMD543 : OPHTHALMIC LASERS 3
  RAMD544 : SUBSPECIALTY OPHTHALMOLOGY I 3
  RAMD545 : SUBSPECIALTY OPHTHALMOLOGY II 2
  RAMD546 : SUBSPECIALTY OPHTHALMOLOGY III 3
  RAMD547 : OPHTHALMIC INVESTIGATION I 3
  RAMD548 : OPHTHALMIC INVESTIGATION II 3
     PATHOLOGY
  RAMD549 : METHODS IN DIAGNOSTIC PATHOLOGY 2
  RAMD550 : CYTOPATHOLOGY II 2
  RAMD551 : PATHOLOGY SEMINAR 2
  RAMD552 : PATHOLOGY LABORATORY ADMINISTRATION 2
  RAMD553 : FORENSIC PATHOLOGY 2
  RAMD554 : BASIC PATHOLOGY INFORMATICS 2
  RAMD555 : HEMATOPATHOLOGY 2
     DERMATOLOGY
  RAMD556 : DERMATOSURGERY I 2
  RAMD557 : COSMETIC DERMATOLOGY 2
  RAMD558 : PEDIATRIC DERMATOLOGY 2
  RAMD559 : PHOTODERMATOLOGY 2
  RAMD560 : CONTACT AND URTICARIA CLINIC 2
  RAMD561 : HAIR AND NAIL CLINIC 2
  RAMD562 : LEPROSY 1
  RAMD563 : SEXUALLY TRANSMITTED DISEASE CLINIC 2
  RAMD564 : DERMATOSURGERY II 1
  RAMD565 : IMMUNOLOGY AND DRUG ALLERGY CLINIC 2
     SLEEP IN MEDICINE
  RAMD566 : SLEEP LABORATORY ADMINISTRATION 2
  RAMD567 : PEDIATRIC SLEEP MEDICINE 2
  RAMD568 : SURGERY IN SLEEP MEDICINE 2
  RAMD569 : CHRONOBIOLOGY AND PSYCHIATRY IN SLEEP MEDICINE 2
  RAMD570 : SLEEP MEDICINE IN PULMONARY AND CRITICAL CARE CONDITIONS 2
  RAMD571 : EPIDEMIOLOGY OF SLEEP MEDICINE 2
  RAMD572 : SLEEP MEDICINE SEMINAR 1
     OTOLARYNGOLOGY
  RAMD573 : MAXILLOFACIAL INJURY 3
  RAMD574 : FACIAL PLASTIC SURGERY 3
  RAMD575 : HEAD AND NECK RADIOLOGY 3
  RAMD576 : VESTIBULAR REHABILITATION 3
  RAMD577 : OVERSEA STUDY 3
  RAMD578 : RESEARCH METHODOLOGY 3
  Thematic Paper Credit
  RAMD697 : THEMATIC PAPER 6

  8. Job Option after Graduation

  - นักวิจัยด้านการแพทย์
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านจักษุวิทยา พยาธิวิทยา ตจวิทยา นิทรา
  เวชศาสตร์ และโสต ศอ นาสิกวิทยา ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

  9. Additional Information

  -

  10. Details of Scholarship

  -

  11. Estimated Tuition Fee

  More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

  12. Contact the Programme

  Program Director

  Asst.Prof. KUMUTNART CHANPRAPAPH, MD

  Program Secretary

  Asst.Prof.SUCHIN WORAWICHAWONG, MD

  Program Coordinator

  Mr.PAMORN NAMSANOR 

  Email: pamorn.nammahidol.ac.th

  4th Floor, Graduate Education Section 

  Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University 

  270, Rama VI Road,Toong Phayathai, Ratchathewi, Bangkok,10400

  Tel:(66)2 201 1804-6 , Fax:(66)2 201 1805


  หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
  gradthai@mahidol.ac.th