เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2129MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 30

1. Admission Requirements

1. Obtained B.Sc. in chemistry or related fields academic institution recognized and attested by the Office of the Higher Education Commission;
2. For Plan A1: Obtained a minimum GPA of 3.50, produced research publication, and passed a placement test organized by the program;
For Plan A2: Obtained a minimum GPA of 2.50;
3. Obtained an English Proficiency Examination score as required by the Faculty of Graduate Studies;
4. A student of qualifications other than those listed above may be eligible to enroll in the program, pending approval of the program director 
and the dean of the Faculty of Graduate Studies. 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 9.00 - 12.00 น. C118 ชั้น 1 อาคาร C. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)

7. Additional Document Download Here


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A1
Thesis 36            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan A2
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A1

Thesis Credit
SCCH798 : THESIS 36

Plan A2

Required Courses Credit
SCCH701 : FRONTIERS IN CHEMISTRY 3
SCCH702 : CHEMICAL SAFETY AND RISK MANAGEMENT 1
SCCH703 : SCIENTIFIC COMMUNICATIONS 1
SCCH704 : SEMINAR IN CHEMISTRY 1
SCCH705 : PROGRESS IN CHEMISTRY 3
SCCH706 : RESEARCH SKILL DEVELOPMENT I 3
   IN ADDITION, WITH A CONSENT OF AN ACADEMIC ADVISOR AND A COURSE COORDINATOR, STUDENTS MUST TAKE TWO (6 CREDITS) OF THE FOLLOWING COURSES
SCCH711 : ORGANIC STRUCTURE DETERMINATION 3
SCCH712 : MOLECULAR STRUCTURES AND FUNCTIONS 3
SCCH731 : ADVANCED TECHNIQUES IN ANALYTICAL CHEMISTRY 3
SCCH732 : INSTRUMENTAL ANALYSIS LABORATORY 3
SCCH763 : INORGANIC STRUCTURE AND BONDING 3
SCCH764 : CHARACTERIZATION TECHNIQUES IN INORGANIC CHEMISTRY 3
SCCH778 : PHYSICO-CHEMICAL TECHNIQUES 3
SCCH785 : ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY 3
SCCH801 : ENVIRONMENTAL MATERIALS 3
SCCH802 : LIGNOCELLULOSIC CHEMISTRY 3
Elective Courses Credit
   
SCCH716 : CHEMICAL BIOLOGY 3
SCCH713 : ADVANCED ORGANIC SYNTHESIS 3
SCCH714 : ADVANCED ORGANIC REACTION MECHANISM 3
SCCH715 : FRONTIERS IN MEDICINAL CHEMISTRY 3
SCCH717 : ADVANCED NATURAL PRODUCT CHEMISTRY 3
SCCH718 : ASYMMETRIC SYNTHESIS 3
SCCH719 : ADVANCED HETEROCYCLIC CHEMISTRY 3
SCCH720 : CURRENT TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY 3
SCCH733 : SEPARATION TECHNIQUES 3
SCCH734 : FLUIDIC TECHNOLOGY FOR ANALYTICAL SCIENCE 3
SCCH735 : CHEMOMETRICS 3
SCCH736 : SOLUTION CHEMISTRY 3
SCCH737 : ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 3
SCCH738 : SPECIAL TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 3
SCCH753 : HOMOGENEOUS CATALYSIS 3
SCCH754 : ORGANOTRANSITION METAL CHEMISTRY 3
SCCH756 : HETEROGENEOUS CATALYSIS 3
SCCH757 : SOLID STATE CHEMISTRY 3
SCCH758 : SMALL MOLECULE ACTIVATION 3
SCCH759 : OLEFIN POLYMERIZATION CATALYSIS 3
SCCH760 : BIOREFINERY 3
SCCH761 : NANOCATALYSIS 3
SCCH765 : MAIN GROUP CHEMISTRY 3
SCCH766 : INORGANIC REACTION MECHANISMS 3
SCCH767 : NMR SPECTROSCOPY IN INORGANIC CHEMISTRY 3
SCCH768 : SPECIAL TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY 3
SCCH769 : BIOINORGANIC CHEMISTRY: FROM METALS IN BIOLOGY TO MODERN APPLICATIONS 3
SCCH771 : QUANTUM CHEMISTRY 3
SCCH772 : THERMODYNAMICS AND STATISTICAL MECHANICS 3
SCCH774 : CHEMICAL KINETICS AND MOLECULAR DYNAMICS 3
SCCH775 : MODERN CHEMICAL PHYSICS 3
SCCH776 : MATHEMATICAL METHODS 3
SCCH779 : SURFACE CHEMISTRY AND ADVANCED ELECTROCHEMISTRY 3
SCCH780 : SPECIAL TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY 3
SCCH781 : SPECIAL TOPICS IN CHEMICAL PHYSICS 3
SCCH803 : CHEMISTRY OF WASTE AND POLLUTION 3
SCCH804 : CONCEPTS IN SUSTAINABILITY 3
SCCH805 : NATURAL FIBERS 3
SCCH806 : INDUSTRIAL CHEMISTRY 3
Thesis Credit
SCCH698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

Graduates of the program can work in the following capacity:
-  Research and development in commercial sector and in academia;
-  Business entrepreneurs; 
-  Scientists in the government sector;
-  Scientific communicators or chemistry instructors.

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

- Scholarship of the 60th Year Supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

- Scholarship for Young Scientists by the Faculty of Science

- Center of Excellence for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC)

- Royal Golden Jubilee Ph.D. Scholarship Programme (RGJ)

- Teaching Assistantship

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc.Prof. Dr. Ekasith Somsook

Email : ekasith.som@mahidol.ac.th

Room C308, C Building, Floor 2nd, Department of Chemistry, Faculty of Science.

Tel: 02 201 5113 Fax: 02 354 7151 

Program Secretary

Asst.Prof. Dr.  Supavadee Kiatisevi

Email : supavadee.mon@mahidol.ac.th

Room C316, C Building, Floor 3rd, Department of Chemistry, Faculty of Science.

Tel: 02 201 5113 Fax: 02 354 7151 

Program Coordinator

Miss Arthanya Chaisukumarn

Email : Arthanya.cha@Mahidol.edu

Room C116, C Building, Floor 1rd, Department of Chemistry, Faculty of Science.

Tel: 02 201 5113 Fax: 02 354 7151 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th