เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2128MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 30

1. Admission Requirements

Plan A1 Applicant
(1) Holding a bechalor degree in science, engineering or any related field
(2) Having cumulative GPA not less than 2.50
(3) Have and English Proficiency Examination score as the 
requirement of Faculty of Graduate Studies
(4) Have working experience, research experience and/or research publication at least 1 topic or paper in the related to materials science 
and engineering at least two years
(5) Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, committee, and the Dean of Faculty of Graduate Studies

Plan A2 Applicant
(1) Holding a bechalor degree in science, engineering or any related field
(2) Having cumulative GPA not less than 2.50
(3) Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
(4) Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies  
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 13.30 น. ถึง 14.30 น. ห้อง K.253 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- สำเนาทะเบียนบ้าน

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A1
Thesis 36            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan A2
Core Courses 10            Credits
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 37            Credits

Plan A2

Core Courses Credit
SCME551 : MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING CHARACTERIZATION 3
SCME552 : MATERIALS SCIENC AND ENGINEERING 3
SCME560 : RESEARCH METHODOLOGY 2
SCME659 : SEMINAR IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING M.SC. I 1
SCME660 : SEMINAR IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING M.SC. II 1
Required Courses Credit
   MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING
SCME553 : THERMODYNAMIC OF MATERIALS 3
SCME559 : MATERIALS STRUCTURE 3
   MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (BIOMATERIALS)
SCME601 : ADVANCED BIOMATERIALS 3
SCME606 : BIOMATERIALS 3
Elective Courses Credit
EGBE604 : BIOSENSORS 3
EGBE607 : MATERIALS AND MECHANICS IN MEDICINE 3
SCCH523 : POLYMER CHEMISTRY 3
SCCH524 : POLYMER CHARACTERISATION 2
SCCH527 : POLYMER COLLOIDS 2
SCCH543 : POLYMER PHYSICS 3
SCCH550 : RUBBER SCIENCE AND TECHNOLOGY 2
SCCH632 : ADVANCED POLYMER CHEMISTRY 3
SCME554 : PRINCIPLE OF NANOTECHNOLOGY 3
SCME602 : NANOMEDICINE AND NANOBIOENGINEERING 3
SCME603 : ADVANCED SOLAR CELL TECHNOLOGIES 3
SCME604 : BUSINESS CONCEPTS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS 3
SCME605 : APPLICATIONS OF ELECTRONIC SPECTROSCOPY IN MATERIAL RESEARCH 3
SCME651 : SPECIAL TOPIC IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING I 3
SCME652 : SPECIAL TOPIC IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING II 3
SCPY511 : ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS 3
SCPY515 : ELECTRICAL MATERIALS 3
SCPY638 : MOLECULAR QUANTUM MECHANICS 3
SCPY642 : DIFFRACTION TECHNIQUES 3
Thesis Credit
SCME698 : THSIS 12

8. Job Option after Graduation

-  Researcher in the field of Materials Science and Engineering
-  Entrepreneur in the field that is related to Materials Science and Engineering
-  Expert or consultant in the field of Materials Science and Engineering
-  Instructor in the field of Materials Science and Engineering

9. Additional Information

ไม่มี

10. Details of Scholarship

1. Teaching Assistantship Scholarship

2. Scholarship for young scientsts

3. The 60th year supreme reign of his majesty king bhumibol adulyadej

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst.Prof. Dr. Toemsak Srikhirin

E-mail: toemsak.sri@mahidol.ac.th

Room: SC-216 SC1 building, Floor 2, 

Faculty of Scinece, Mahidol University, Salaya campus.

Program Secretary

Ms. Saijai Pengoun

E-mail: saijai.pen@mahidol.ac.th

Room: SC-106 SC1 building, Floor 1, 

Faculty of Scinece, Mahidol University, Salaya campus.

Tel: 02-441-9816 #1212

 

Program Coordinator

Ms. Saijai Pengoun

E-mail: saijai.pen@mahidol.ac.th

Room: SC-106 SC1 building, Floor 1, 

Faculty of Scinece, Mahidol University, Salaya campus.

Tel: 02-441-9816 #1212


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th