เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2038MG04

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major
 • วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
 • Level Masters Degree Programme
  Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
  Website http://www.si.mahidol.ac.th
  Expected number of students 3

  1. Admission Requirements

  A candidate must:

   

  Plan A , Type A(2)

  1. Hold a Bachelor’s degree in Medicine from a university in Thailand or overseas which is accredited by the Office of Higher Education Commission, Thailand

  2. Have a minimum grade point average of 2.50 or equals

  3.Exceptions to the mentioned conditions item 1 and 2 can be made only by the Program Director, Administrative Committee of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital and the Dean of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

   

   

  Plan B

  1. Hold a Bachelor’s degree in Medicine from a university in Thailand or oversea university which is accredited by the Office of Higher Education Commission, Thailand

  2. Have a minimum grade point average of 2.50 or equals

  3. Must have working experience in Pediatrics, Ophthalmology, Anesthesiology, Orthopaedics, Otorhinolaryngology or Medicine for 1 year at least 

  4. Exceptions to the mentioned conditions item 1 and 2 can be made only by the Program Director, Administrative Committee of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital and the Dean of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

  2. English Language Proficiency

  Minimum English Proficiency Score for Admission

    IELTS minimum 3.0 or
    TOEFL-IBT minimum 32 or
    TOEFL-ITP minimum 400 or
    MU GRAD TEST minimum 36  

  English Proficiency Score for Graduation

    IELTS minimum 5.0 or
    TOEFL-IBT minimum 54 or
    TOEFL-ITP minimum 480 or
    MU GRAD TEST minimum 60  
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

  3. Selection Method

  - Consideration of Application Documents
  - Interview

  4. Examination Schedule

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์
  วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 9.00-16.00น. ณ ห้องประชุม 622 ชั้น 6 ตึกอดุลยเดชวิกรม
  หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

  5. Required Documents

  Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

  1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

  Condition for Applicants :
  English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


  2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
  3. Academic Transcript / Grade Report.
  4. Photo (jpeg format)
  5. Thai Citizen ID Card
  6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


  Applicant must submit all required documents for each program of application.

  6. Application Process

  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  7. Curriculum Structure

  Plan A2
  Core Courses 4            Credits
  Required Courses 15            Credits
  Elective Courses not less than 6            Credits
  Thesis 12            Credits
  Total not less than 37            Credits
  Plan B
  Core Courses 4            Credits
  Required Courses 15            Credits
  Elective Courses not less than 12            Credits
  Thematic Paper 6            Credits
  Total not less than 37            Credits

  Plan A2

  Core Courses Credit
  SIID504 : COMMUNICATION AND INFORMATICS IN BIOMEDICINE 1
  SIID505 : STATISTICS FOR BIOMEDICINE 2
  SIID507 : RESEARCH METHODOLOGY IN CLINICAL SCIENCE 1
  Required Courses Credit
     PEDIATRICS
  SIPD611 : BASIC KNOWLEDGE IN GENERAL PEDIATRICS 3
  SIPD612 : EMERGENCY PEDIATRICS AND CRITICAL CARE 3
  SIPD613 : GENERAL INPATIENT PEDIATRICS 3
  SIPD614 : GENERAL OUTPATIENT PEDIATRICS 3
  SIPD615 : SUBSPECIALTY PEDIATRICS 3
     OPHTHALMOLOGY
  SIOP622 : DISEASES OF THE ORBIT, EYELID AND UVEITIS 2
  SIOP623 : PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY AND STRABISMUS 2
  SIOP626 : SEMINAR IN OPHTHALMOLOGY 1
  SIOP627 : FUNDAMENTALS AND PRINCIPLES OF OPHTHALMOLOGY 2
  SIOP628 : KNOWLEDGE OF BASIC CLINICAL SKILLS AND EMERGENCY IN OPHTHALMOLOGY 2
  SIOP629 : BASIC KNOWLEDGE AND CLINICAL KNOWLEDGE OF GLAUCOMA 2
  SIOP630 : DISEASES OF THE CORNEA, ANTERIOR SEGMENT, LENS AND REFRACTIVE ERROR 2
  SIOP631 : DISEASE OF THE VITREOUS, RETINA AND NEURO-OPHTHALMOLOGY 2
     ANESTHESIOLOGY
  SIAS531 : BASIC KNOWLEDGE IN ANESTHESIA 2
  SIAS532 : ANESTHESIA FOR HEAD, NECK, BREAST AND URO-SURGERY 1
  SIAS560 : BASIC ANESTHESIA FOR GASTROINTESTINAL SURGERY 2
  SIAS561 : BASIC ANESTHESIA IN OBSTETRIC AND GYNECOLOGY 2
  SIAS562 : BASIC ANESTHESIA IN ORTHOPEDIC SURGERY 2
  SIAS563 : ADVANCE ANESTHESIA FOR GASTROINTESTINAL SURGERY 2
  SIAS564 : ADVANCE ANESTHESIA IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2
  SIAS565 : ADVANCE ANESTHESIA IN ORTHOPEDIC SURGERY 2
     OTORHINOLARYNGOLOGY
  SIOT641 : BASIC PRINCIPLE IN OTORHINOLARYNGOLOGY 2
  SIOT642 : CLINICAL KNOWLEDGE IN SLEEP MEDICINE 2
  SIOT643 : EMERGENCY SITUATION IN OTORHINOLARYNGOLOGY 2
  SIOT644 : SEMINAR IN OTORHINOLARYNGOLOGY 1
  SIOT663 : CLINICAL KNOWLEDGE IN RHINOLOGY AND ALLERGY 2
  SIOT672 : OTOLOGY AND NEUROTOLOGY 2
  SIOT682 : HEAD AND NECK DISEASES AND SURGERY 2
  SIOT692 : PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY 2
     NEUROLOGY
  SINE501 : BASIC MEDICAL NEUROSCIENCE 4
  SINE502 : COMMON NEUROLOGIC DISEASES 4
  SINE503 : OTHER NEUROLOGIC DISEASES 4
  SINE504 : GENERAL NEUROLOGY CLINIC 3
  Elective Courses Credit
     PEDIATRICS
  SIPD621 : PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE 2
  SIPD622 : PEDIATRIC CARDIOLOGY 2
  SIPD623 : PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY 2
  SIPD624 : PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2
  SIPD625 : NEONATOLOGY 2
  SIPD626 : PEDIATRIC NEPHROLOGY 2
  SIPD628 : PEDIATRIC GENETICS 2
  SIPD629 : PEDIATRIC NUTRITION 2
  SIPD631 : PEDIATRIC PULMONOLOGY 2
  SIPD632 : PEDIATRIC DERMATOLOGY 2
  SIPD633 : CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY 2
  SIPD634 : PEDIATRIC NEUROLOGY 2
  SIPD635 : PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY 2
  SIPD636 : PEDIATRIC RHEUMATOLOGY 2
  SIPD637 : DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL PEDIATRICS 2
  SIPD638 : PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 2
     OPHTHALMOLOGY
  SIOP661 : SPECIAL INVESTIGATION IN OPTHALMOLOGY 2
  SIOP663 : LOW VISION & REHABILITATION CLINIC 2
  SIOP664 : REFRACTION CLINIC 2
  SIOP665 : STRABISMUS CLINIC 2
  SIOP666 : OPHTHALMIC PATHOLOGY 2
  SIOP667 : OCULAR ELECTROPHYSIOLOGY 2
  SIOP668 : UVEITIS FORUM 2
  SIOP669 : RETINAL DIAGNOSTIC IMAGING AND ANGIOGRAPHY CLINIC 2
  SIOP670 : CORNEA AND REFRACTIVE SURGERY CLINIC 2
  SIOP671 : OCULAR PROSTHESIS CLINIC 2
     ANESTHESIOLOGY
  SIAS539 : BASIC NEUROANESTHESIA 2
  SIAS541 : BASIC PEDIATRIC ANESTHESIA 2
  SIAS542 : ACUTE PAIN MANAGEMENT 2
  SIAS543 : CHRONIC PAIN MANAGEMENT 2
  SIAS544 : BASIC ANESTHESIA IN CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY 2
  SIAS545 : INTEGRATED ANESTHESIA PRACTICE 2
  SIAS546 : BASIC MANAGEMENT IN CRITICAL CARE IN ANESTHESIA 2
     OTORHINOLARYNGOLOGY
  SIOT563 : ALLERGY 1
  SIOT564 : RHINOLOGY 1
  SIOT651 : PRINCIPLE OF OUT-PATIENT CARE IN OTORHINOLARYNGOLOGY 2
  SIOT652 : PRINCIPLE OF IN-PATIENT CARE IN OTORHINOLARYNGOLOGY 2
  SIOT655 : ABNORMALITY OF SMELL AND TASTE 1
  SIOT673 : DISEASES OF EARS AND BALANCE DISORDERS 1
  SIOT683 : BRONCHOESOPHAGOLOGY 1
  SIOT684 : PRINCIPLE OF VOICE DISORDERS AND SPEECH REHABILITATION 2
  SIOT685 : SWALLOWING DISORDER 2
  SIOT686 : PRINCIPLE OF PATIENT CARE IN ENT THEATER 2
     NEUROLOGY
  SINE601 : NEUROSONOLOGY 2
  SINE602 : ELECTROENCEPHALOGRAPHY 2
  SINE603 : POLYSOMNOGRAPHY 2
  SINE604 : NEUROIMMUNOLOGIC LABORATORY 2
  SINE606 : CEREBROVASCULAR DISEASES 1
  SINE607 : NEURODEGENERATIVE DISEASES 1
  SINE608 : PARKINSON'S DISEASE AND MOVEMENT DISORDERS 1
  SINE609 : EPILEPSY 1
  SINE610 : NEUROMUSCULAR DISEASES AND MYASTHENIA 1
  SINE611 : MULTIPLE SCLEROSIS 1
  SINE612 : BRAIN TUMORS 1
  SINE613 : NERVE CONDUCTION STUDY AND ELECTROMYOGRAPHY 2
  SIOT672 : OTOLOGY AND NEUROTOLOGY 2
  SIPD634 : PEDIATRIC NEUROLOGY 2
  Thesis Credit
  SIAS698 : THESIS 12
  SINE698 : THESIS 12
  SIOP698 : THESIS 12
  SIOT698 : THESIS 12
  SIPD698 : THESIS 12

  Plan B

  Core Courses Credit
  SIID504 : COMMUNICATION AND INFORMATICS IN BIOMEDICINE 1
  SIID505 : STATISTICS FOR BIOMEDICINE 2
  SIID507 : RESEARCH METHODOLOGY IN CLINICAL SCIENCE 1
  Required Courses Credit
     PEDIATRICS
  SIPD611 : BASIC KNOWLEDGE IN GENERAL PEDIATRICS 3
  SIPD612 : EMERGENCY PEDIATRICS AND CRITICAL CARE 3
  SIPD613 : GENERAL INPATIENT PEDIATRICS 3
  SIPD614 : GENERAL OUTPATIENT PEDIATRICS 3
  SIPD615 : SUBSPECIALTY PEDIATRICS 3
     OPHTHALMOLOGY
  SIOP622 : DISEASES OF THE ORBIT, EYELID AND UVEITIS 2
  SIOP623 : PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY AND STRABISMUS 2
  SIOP626 : SEMINAR IN OPHTHALMOLOGY 1
  SIOP627 : FUNDAMENTALS AND PRINCIPLES OF OPHTHALMOLOGY 2
  SIOP628 : KNOWLEDGE OF BASIC CLINICAL SKILLS AND EMERGENCY IN OPHTHALMOLOGY 2
  SIOP629 : BASIC KNOWLEDGE AND CLINICAL KNOWLEDGE OF GLAUCOMA 2
  SIOP630 : DISEASES OF THE CORNEA, ANTERIOR SEGMENT, LENS AND REFRACTIVE ERROR 2
  SIOP631 : DISEASE OF THE VITREOUS, RETINA AND NEURO-OPHTHALMOLOGY 2
     ANESTHESIOLOGY
  SIAS531 : BASIC KNOWLEDGE IN ANESTHESIA 2
  SIAS532 : ANESTHESIA FOR HEAD, NECK, BREAST AND URO-SURGERY 1
  SIAS560 : BASIC ANESTHESIA FOR GASTROINTESTINAL SURGERY 2
  SIAS561 : BASIC ANESTHESIA IN OBSTETRIC AND GYNECOLOGY 2
  SIAS562 : BASIC ANESTHESIA IN ORTHOPEDIC SURGERY 2
  SIAS563 : ADVANCE ANESTHESIA FOR GASTROINTESTINAL SURGERY 2
  SIAS564 : ADVANCE ANESTHESIA IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2
  SIAS565 : ADVANCE ANESTHESIA IN ORTHOPEDIC SURGERY 2
     OTORHINOLARYNGOLOGY
  SIOT641 : BASIC PRINCIPLE IN OTORHINOLARYNGOLOGY 2
  SIOT642 : CLINICAL KNOWLEDGE IN SLEEP MEDICINE 2
  SIOT643 : EMERGENCY SITUATION IN OTORHINOLARYNGOLOGY 2
  SIOT644 : SEMINAR IN OTORHINOLARYNGOLOGY 1
  SIOT663 : CLINICAL KNOWLEDGE IN RHINOLOGY AND ALLERGY 2
  SIOT672 : OTOLOGY AND NEUROTOLOGY 2
  SIOT682 : HEAD AND NECK DISEASES AND SURGERY 2
  SIOT692 : PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY 2
     NEUROLOGY
  SINE501 : BASIC MEDICAL NEUROSCIENCE 4
  SINE502 : COMMON NEUROLOGIC DISEASES 4
  SINE503 : OTHER NEUROLOGIC DISEASES 4
  SINE504 : GENERAL NEUROLOGY CLINIC 3
  Elective Courses Credit
     PEDIATRICS
  SIPD621 : PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE 2
  SIPD622 : PEDIATRIC CARDIOLOGY 2
  SIPD623 : PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY 2
  SIPD624 : PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2
  SIPD625 : NEONATOLOGY 2
  SIPD626 : PEDIATRIC NEPHROLOGY 2
  SIPD628 : PEDIATRIC GENETICS 2
  SIPD629 : PEDIATRIC NUTRITION 2
  SIPD631 : PEDIATRIC PULMONOLOGY 2
  SIPD632 : PEDIATRIC DERMATOLOGY 2
  SIPD633 : CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY 2
  SIPD634 : PEDIATRIC NEUROLOGY 2
  SIPD635 : PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY 2
  SIPD636 : PEDIATRIC RHEUMATOLOGY 2
  SIPD637 : DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL PEDIATRICS 2
  SIPD638 : PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 2
     OPHTHALMOLOGY
  SIOP661 : SPECIAL INVESTIGATION IN OPTHALMOLOGY 2
  SIOP663 : LOW VISION & REHABILITATION CLINIC 2
  SIOP664 : REFRACTION CLINIC 2
  SIOP665 : STRABISMUS CLINIC 2
  SIOP666 : OPHTHALMIC PATHOLOGY 2
  SIOP667 : OCULAR ELECTROPHYSIOLOGY 2
  SIOP668 : UVEITIS FORUM 2
  SIOP669 : RETINAL DIAGNOSTIC IMAGING AND ANGIOGRAPHY CLINIC 2
  SIOP670 : CORNEA AND REFRACTIVE SURGERY CLINIC 2
  SIOP671 : OCULAR PROSTHESIS CLINIC 2
     ANESTHESIOLOGY
  SIAS539 : BASIC NEUROANESTHESIA 2
  SIAS541 : BASIC PEDIATRIC ANESTHESIA 2
  SIAS542 : ACUTE PAIN MANAGEMENT 2
  SIAS543 : CHRONIC PAIN MANAGEMENT 2
  SIAS544 : BASIC ANESTHESIA IN CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY 2
  SIAS545 : INTEGRATED ANESTHESIA PRACTICE 2
  SIAS546 : BASIC MANAGEMENT IN CRITICAL CARE IN ANESTHESIA 2
     OTORHINOLARYNGOLOGY
  SIOT563 : ALLERGY 1
  SIOT564 : RHINOLOGY 1
  SIOT651 : PRINCIPLE OF OUT-PATIENT CARE IN OTORHINOLARYNGOLOGY 2
  SIOT652 : PRINCIPLE OF IN-PATIENT CARE IN OTORHINOLARYNGOLOGY 2
  SIOT655 : ABNORMALITY OF SMELL AND TASTE 1
  SIOT673 : DISEASES OF EARS AND BALANCE DISORDERS 1
  SIOT683 : BRONCHOESOPHAGOLOGY 1
  SIOT684 : PRINCIPLE OF VOICE DISORDERS AND SPEECH REHABILITATION 2
  SIOT685 : SWALLOWING DISORDER 2
  SIOT686 : PRINCIPLE OF PATIENT CARE IN ENT THEATER 2
     NEUROLOGY
  SINE601 : NEUROSONOLOGY 2
  SINE602 : ELECTROENCEPHALOGRAPHY 2
  SINE603 : POLYSOMNOGRAPHY 2
  SINE604 : NEUROIMMUNOLOGIC LABORATORY 2
  SINE606 : CEREBROVASCULAR DISEASES 1
  SINE607 : NEURODEGENERATIVE DISEASES 1
  SINE608 : PARKINSON'S DISEASE AND MOVEMENT DISORDERS 1
  SINE609 : EPILEPSY 1
  SINE610 : NEUROMUSCULAR DISEASES AND MYASTHENIA 1
  SINE611 : MULTIPLE SCLEROSIS 1
  SINE612 : BRAIN TUMORS 1
  SINE613 : NERVE CONDUCTION STUDY AND ELECTROMYOGRAPHY 2
  SIOT672 : OTOLOGY AND NEUROTOLOGY 2
  SIPD634 : PEDIATRIC NEUROLOGY 2
  Thematic Paper Credit
  SIAS697 : THEMATIC PAPER 6
  SINE697 : THEMATIC PAPER 6
  SIOP697 : THEMATIC PAPER 6
  SIOT697 : THEMATIC PAPER 6
  SIPD697 : THEMATIC PAPER 6

  8. Job Option after Graduation

  - ๑ นักวิชาการทางการแพทย์ ด้าน 
       ๑) กุมารเวชศาสตร์ 
       ๒) จักษุวิทยา 
       ๓) ประสาทวิทยา   
       ๔) วิสัญญีวิทย
       ๕) โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
  - ๒ นักวิจัยด้าน 	 
       ๑) กุมารเวชศาสตร์ 
       ๒) จักษุวิทยา 
       ๓) ประสาทวิทยา 
       ๔) วิสัญญีวิทยา 
       ๕) โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

  9. Additional Information

  1. Foreigner applicant must have good Thai proficiency in listening and speaking to communicate with Thai patients

  2.กรณีการรับสมัครรอบ2 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

  10. Details of Scholarship

  Siriraj Graduate Scholarship

  11. Estimated Tuition Fee

  More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

  12. Contact the Programme

  Program Director

  Prof. Suwannee Suraseranivongse

  Email: sisur@mahidol.ac.th

  Faculty of Medicine Siriraj Hospital

  Tel. + 66 2 419 6405-6

  Program Secretary

  Lect. WARUT PONGSAPICH
  E-mail: pongsapichw@yahoo.com

  Department of Otorhinolaryngology

  Faculty of Medicine Siriraj Hospital

  Tel. + 66 2 419 6405-6

  Program Coordinator

  Abhisit Thamma

  Email: sigradstudy@gmail.com

  Postgraduate Education Division

  Faculty of Medicine Siriraj Hospital

  Tel. + 66 2 419 6405-6


  หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
  gradthai@mahidol.ac.th