เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   18   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:    01 August 2018 - 16 October 2018

Programme Code 2129DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

 A candidate must:

 1. Have a Bachelor of Science in Chemistry or any equivalent degree with a minimum  grade point average of 3.50 or
 2. Have a Master of Science in Chemistry or  any equivalent degree with a minimum  grade point average of 3.50
 3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3  or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32   or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400

                Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.

 

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
หลักสูตรสาขาวิชานี้ ไม่มีการสอบข้อเขียน

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

Plan 1.1 For Students Holding M.Sc. Degree in Chemistry or Related Fields
Dissertation 48            Credits
Plan 2.1 For Students Holding M.Sc. Degree in Chemistry
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For Students Holding M.Sc. Degree in Related Fields
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For Students Holding B.Sc. Degree in Chemistry or Related Fields
Required Courses 21            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 78            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
SCCH898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCCH701 : FRONTIERS IN CHEMISTRY 3
SCCH702 : CHEMICAL SAFETY AND RISK MANAGEMENT 1
SCCH703 : SCIENTIFIC COMMUNICATIONS 1
SCCH704 : SEMINAR IN CHEMISTRY 1
SCCH705 : PROGRESS IN CHEMISTRY 3
SCCH706 : RESEARCH SKILL DEVELOPMENT I 3
SCCH708 : SPECIAL PROBLEMS IN CHEMISTRY 3
   IN ADDITION, WITH A CONSENT OF AN ACADEMIC ADVISOR AND A COURSE COORDINATOR, STUDENTS MUST TAKE TWO (6 CREDITS) OF THE FOLLOWING COURSES
SCCH711 : ORGANIC STRUCTURE DETERMINATION 3
SCCH712 : MOLECULAR STRUCTURES AND FUNCTIONS 3
SCCH731 : ADVANCED TECHNIQUES IN ANALYTICAL CHEMISTRY 3
SCCH732 : INSTRUMENTAL ANALYSIS LABORATORY 3
SCCH763 : INORGANIC STRUCTURE AND BONDING 3
SCCH764 : CHARACTERIZATION TECHNIQUES IN INORGANIC CHEMISTRY 3
SCCH778 : PHYSICO-CHEMICAL TECHNIQUES 3
SCCH801 : ENVIRONMENTAL MATERIALS 3
SCCH802 : LIGNOCELLULOSIC CHEMISTRY 3
   STUDENTS HOLDING M.SC. DEGREE IN CHEMISTRY
SCCH707 : RESEARCH SKILL DEVELOPMENT II 3
SCCH708 : SPECIAL PROBLEMS IN CHEMISTRY 3
   FOR STUDENTS WITH MASTER
SCCH701 : FRONTIERS IN CHEMISTRY 3
SCCH706 : RESEARCH SKILL DEVELOPMENT I 3
SCCH708 : SPECIAL PROBLEMS IN CHEMISTRY 3
Elective Courses Credit
SCCH713 : ADVANCED ORGANIC SYNTHESIS 3
SCCH714 : ADVANCED ORGANIC REACTION MECHANISM 3
SCCH715 : FRONTIERS IN MEDICINAL CHEMISTRY 3
SCCH716 : CHEMICAL BIOLOGY 3
SCCH717 : ADVANCED NATURAL PRODUCT CHEMISTRY 3
SCCH718 : ASYMMETRIC SYNTHESIS 3
SCCH719 : ADVANCED HETEROCYCLIC CHEMISTRY 3
SCCH720 : CURRENT TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY 3
SCCH733 : SEPARATION TECHNIQUES 3
SCCH734 : FLUIDIC TECHNOLOGY FOR ANALYTICAL SCIENCE 3
SCCH735 : CHEMOMETRICS 3
SCCH736 : SOLUTION CHEMISTRY 3
SCCH737 : ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 3
SCCH738 : SPECIAL TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 3
SCCH739 : CURRENT TOPIC IN ANALYTICAL CHEMISTRY I 3
SCCH740 : CURRENT TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY II 3
SCCH754 : ORGANOTRANSITION METAL CHEMISTRY 3
SCCH757 : SOLID STATE CHEMISTRY 3
SCCH765 : MAIN GROUP CHEMISTRY 3
SCCH766 : INORGANIC REACTION MECHANISMS 3
SCCH767 : NMR SPECTROSCOPY IN INORGANIC CHEMISTRY 3
SCCH768 : SPECIAL TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY 3
SCCH769 : BIOINORGANIC CHEMISTRY: FROM METALS IN BIOLOGY TO MODERN APPLICATIONS 3
SCCH771 : QUANTUM CHEMISTRY 3
SCCH772 : THERMODYNAMICS AND STATISTICAL MECHANICS 3
SCCH774 : CHEMICAL KINETICS AND MOLECULAR DYNAMICS 3
SCCH775 : MODERN CHEMICAL PHYSICS 3
SCCH776 : MATHEMATICAL METHODS 3
SCCH779 : SURFACE CHEMISTRY AND ADVANCED ELECTROCHEMISTRY 3
SCCH780 : SPECIAL TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY 3
SCCH781 : SPECIAL TOPICS IN CHEMICAL PHYSICS 3
SCCH782 : SEMINAR IN PHYSICAL CHEMISTRY AND CHEMICAL PHYSICS I 1
SCCH783 : SEMINAR IN PHYSICAL CHEMISTRY AND CHEMICAL PHYSICS II 1
SCCH784 : SEMINAR IN PHYSICAL CHEMISTRY AND CHEMICAL PHYSICS III 1
SCCH785 : ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY 3
SCCH803 : CHEMISTRY OF WASTE AND POLLUTION 3
SCCH804 : CONCEPTS IN SUSTAINABILITY 3
SCCH805 : NATURAL FIBERS 3
SCCH806 : INDUSTRIAL CHEMISTRY 3
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCCH799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCCH699 : DISSERTATION 36

6. Job Option after Graduation

Graduates of the program can work in the following capacity:
- University professors;
- Advanced research and development in commercial sector and in academia;
- Business entrepreneurs; 
- Research scientists and advanced specialists in the government sector;
- Scientific communicators.

7. Additional Information

For more information about the faculty members and their research interests, please visit http://chemistry.sc.mahidol.ac.th

Visit our Facebook page at Chemistry Program at Mahidol University

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Pasit Pakawatpanurut
Email : pasit.pk@gmail.com

Room C308, Chemistry Building, Floor 3, Department of Chemistry,
Faculty of Science, Phayathai campus 
Tel: 0 2201 5133 Fax: 0 2354 7151 

Program Coordinator

Assoc. Prof. Panida Surawatanawong
Email : panida.sur@mahidol.edu

Room C316, Chemistry Building, Floor 3, Department of Chemistry,
Faculty of Science, Phayathai campus 
Tel: 0 2201 5137 Fax: 0 2354 7151

Ms. Arthanya Chaisukumarn
Email : arthanya.cha@mahidol.ac.th

Room C116, Chemistry Building, Floor 3, Department of Chemistry,
Faculty of Science, Phayathai campus 
Tel: 0 2201 5113 Fax: 0 2354 7151

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th