วันจันทร์ที่   21   มกราคม   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:   Round 3rd    21 April 2018 - 06 July 2018

Programme Code 2105DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

A candidate must:

 1. Already obtain a bachelor’s degree or currently enroll in the final year of a bachelor’s program in any of the following areas: science (all areas), pharmacy, dentistry, veterinary science, or medicine with a minimum GPA of 3.50 or equivalent. Or
 2. Already obtain a master’s degree or currently enroll in the final year of a master’s degree program in any of the following areas: chemistry, life sciences, medical sciences, health sciences, or other related field with a minimum GPA of 3.50 or equivalent.
 3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  5.5   or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 61 or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 500

        Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under  exceptional circumstances.

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
หลักสูตรสาขาวิชานี้ ไม่มีการสอบข้อเขียน

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

For students with Bachelor's degree
Required courses 19            Credits
Elective courses not less than 5            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits
For students with Master's degree
Required courses 6            Credits
Elective courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 1

Elective Courses Credit
SCBC617 : BIOINFORMATICS AND MOLECULAR SYSTEMS BIOLOGY 2
SCBC618 : STEM CELL AND CANCER BIOSCIENCE 3

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCBC609 : STRUCTURE AND MECHANISM OF ENZYMES 2
SCBC610 : MODERN METABOLISM 2
SCBC611 : CURRENT PROTOCOLS IN BIOMOLECULAR RESEARCH 1
SCBC613 : ADVANCED SKILLS IN BIOCHEMICAL RESEARCH 3
SCBC614 : ADVANCED BIOCHEMISTRY SEMINAR I 1
SCBC615 : ADVANCED BIOCHEMISTRY SEMINAR II 1
SCBC616 : ADVANCED BIOCHEMISTRY SEMINAR III 1
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
SCBC613 : ADVANCED SKILLS IN BIOCHEMICAL RESEARCH 3
SCBC614 : ADVANCED BIOCHEMISTRY SEMINAR I 1
SCBC615 : ADVANCED BIOCHEMISTRY SEMINAR II 1
SCBC616 : ADVANCED BIOCHEMISTRY SEMINAR III 1
Elective Courses Credit
SCBC603 : ADVANCED BIOCHEMISTRY LABORATORY 2
SCBC607 : CURRENT TOPICS IN BIOCHEMISTRY 3
SCBC612 : FUNCTIONAL GENETICS AND GENOMIC 2
SCBC617 : BIOINFORMATICS AND MOLECULAR SYSTEMS BIOLOGY 2
SCBC618 : STEM CELL AND CANCER BIOSCIENCE 3
SCBT602 : GENE REGULATION 3
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
Dissertation Credit
SCBC699 : DISSERTATION 36
SCBC799 : DISSERTATION 48

6. Job Option after Graduation

- Scientist, researchers in university or research institute
- Academic staffs in university
- Expert, researcher, analyst in private sectors

7. Additional Information

-

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Kittisak Yokthongwattana

Email: kittisak.yok@mahidol.edu

Room: B323 B Building Floor 3, Department of Biochemistry

Faculty of Science, Mahidol University

Tel: 0-2201-5462 Fax: 0-2354-7174

Program Coordinator

Ms. Kritsadapan Takkrathok

Email: kritsadapan.tak@mahidol.ac.th 

Room: PR306 PR Building, Floor 3, Department of Biochemistry

Faculty of Science, Mahidol University

Tel: 0-2201-5600 Fax:0-2354-7174

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th