เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มเกี่ยวกับนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับ แบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด (PDF) ดาวน์โหลด (Word)
1   แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย เพื่อขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย (Mahidol University Senior Researcher) ภาษาไทย ภาษาไทย

รวมทั้งหมด: 1 Forms