เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   11   เมษายน   พ.ศ. 2564

ประชุมวิชาการ


2564  /   2563  /   2562  /   2561  /   2560  /  

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10

จัดโดย: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่าย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครปฐม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 03 เมษายน 2563
  ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Thailand National Sports University International Conference (THE 10TH TNSUIC 2020) ''Theme: Thailand National Sports University and Innovation Development for Sport Industry''

จัดโดย Thailand National Sport University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 กุมภาพันธ์ 2563
  ณ Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Chonburi

The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020 (the 9th ICADA 2020-SSIS)

จัดโดย National Institute of Development Administration (NIDA)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 กุมภาพันธ์ 2563
  ณ National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

38th Industrial Engineering Network 2020 (IE Network 2020)

จัดโดย: Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology Thonburi
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 กุมภาพันธ์ 2563
  ณ Pullman Pattaya Hotel G Chonburi, Thailand

The 10th National and International Conference ''Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020''

จัดโดย Suan Sunandha Rajabhat University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2563
  ณ Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok

The 2020 International Electrical Engineering Congress (iEECON2020)

by: Faculty of Engineering, Nakhon Phanom University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 ตุลาคม 2562
  Venue: Chiangmai Province