เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มต่างๆ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ แบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด (PDF) ดาวน์โหลด (Word)
1  -  ใบคำร้องทั่วไป (บฑ.19) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2  -  แบบฟอร์มขอยื่นผลผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

รวมทั้งหมด: 2 Forms