เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

วีดีโอสำหรับอาจารย์

No. Title Video
Communication and Language Skills
1 EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUE (ENGLISH VERSION)
By: Professor Benno von Bormann
Video
2 INTERCULTURAL COMMUNICATION AND HOW TO CREATE YOUR AWESOME PRESENTATION
By:
Video
Leadership and management Skills
1 TIME MANAGEMENT AND CONFLICT MANAGEMENT TRAINING
By: Professor BANCHONG MAHAISAVARIYA
Video
2 ORGANISATIONAL TRANSFORMATION : PRIVATE SECTOR PERSPECTIVES
By:
Video
3 SPECIAL LECTURES ON BRAIN COACHES FOR INNOVATIVE IDEAS
By:
Video
Research Skills
1 STRATEGIES FOR SUCCESSFULLY COMPLETING DOCTORAL RESEARCH
By: Professor Ron Adams
Video
2 PAPER EXPOSURE PROJECT (SOCIAL SCIENCES)
By:
Video
Information Technology Skills
1 CREATING INFOGRAPHICS FOR ACADEMIC PURPOSE
By: Mr. Peerapong Techatuttanon
Video
2 DIGITAL LITERACY TRAINING
By:
Video
Creative and Innovative Skills
1 TRANSFORMATIVE LEARNING SKILLS : SELF DISCOVERY (ENGLISH VERSION)
By:
Video
Entrepreneurial Literacy Skills
1 HOW YOU COME UP WITH A GOOD BUSINESS MODEL
By: �Ҩ� ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
Video