เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดรับผลคะแนนทดสอบ TOEFL-iBT และ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น สำหรับการสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา ที่จะใช้ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-iBT และ IELTS ในการยื่นสมัครเข้าศึกษา ขอให้ดำเนินการดังนี้


 1. ติดต่อศูนย์สอบเพื่อให้ศูนย์สอบดำเนินการจัดส่งผลสอบโดยตรงมายังศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดสำหรับการจัดส่งผลสอบ
  • TOEFL iBT ระบุรหัสสถาบันที่รับผลสอบ ดังนี้
   Institution Code : 0391
  • IELTS ระบุที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ ดังนี้
   งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 2. ลงทะเบียนประวัติยื่นผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT และ IELTS ได้ที่นี่