วันศุกร์ที่   16   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรม MU GRAD TEST Preparation เรียน 24 - 28 กันยายน 2561

 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152