วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

การแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF

เอกสาร PDF (Portable Document Format) เป็นเอกสาร e-Book (Electronics Book) รูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ การนำเสนอผ่าน internet เอกสาร PDF เป็นรูปแบบของ เอกสารที่พัฒนา โดยบริษัท Adobe เอกสารลักษณะนี้ มีรูปแบบและ การจัดหน้ากระดาษ เหมือนเอกสารต้นฉบับ ทุกประการ ไม่ว่าผู้อ่าน จะเปิดอ่านเอกสาร จากที่ใดในโลก แม้แต่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่มีรูปแบบ ตัวอักษรแบบเดียวกับ ที่ใช้ในเอกสาร ก็ตาม อีกทั้งมีขนาดไฟล์ ไม่โตมากนัก และสามารถทำงาน ข้ามระบบ (Cross Platform) ได้ ทำให้เอกสารนี้ เป็นอิสระจากฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการ (OS) กล่าวคือ เอกสาร PDF นั้น สร้างได้ ทั้งจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Macintosh และ PC และสามารถเรียกดู ร่วมกันได้นั่นเอง

การที่จะสามารถ แปลงเอกสาร เป็นรูปแบบ PDF ได้นั้น จำเป็นต้อง ติดตั้งซอฟท์แวร์ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่จะใช้งานก่อน ซอฟท์แวร์ที่ ทำหน้าที่นี้มีอยู่มากมาย แต่ในที่นี้ จะแนะนำ 2 โปรแกรม คือ

 1. Adobe Acrobat

  เป็นซอฟท์แวร์มาตรฐานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด ซอฟท์แวร์แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

  • Adobe Acrobat Reader สามารถดาวน์โหลด มาใช้งานได้ โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย แต่จำกัด ความสามารถ ให้ใช้ใน การเปิดอ่านเอกสาร PDF เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ แปลงเอกสาร จากรูปแบบอื่น มาเป็นรูปแบบ PDF ได้ ท่านสามารถ ดาวน์โหลดจาก www.adobe.com

  • Adobe Acrobat Standard และ Adobe Acrobat Professional ทั้ง 2 โปรแกรมนี้ เป็นซอฟท์แวร์ ลิขสิทธิ์ ผู้ใช้ต้อง เสียค่าใช้จ่าย (ค่าลิขสิทธิ์) ในการ นำมาใช้งาน ซอฟท์แวร์ มีความสามารถ ทั้งการอ่านเอกสาร แก้ไข และแปลงเอกสาร รูปแบบต่างๆ มาเป็นรูปแบบ PDF สามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก www.adobe.com/products/acrobat

     ขั้นตอนการแปลงเอกสาร

 2. PDF Creator

  PDF Creator เป็นซอฟท์แวร์ สำหรับสร้างเอกสาร PDF โดยตรง จากโปรแกรมใดก็ได้ เช่น MS Words, MS Excel เช่นเดียวกับ Adobe Acrobat แต่แตกต่าง กันตรงที่ PDF Creator สามารถดาวน์โหลด มาใช้งาน และแจกจ่ายได้ ไม่จำกัด อย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจ สามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลด มาใช้งานได้ จากเมนูหัวข้อ ซอฟต์แวร์แนะนำ สำนักงาน ในเว็บไซต์ http://www.thaiopensource.org ซึ่งดำเนินการ โดยสำนักงาน ส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)  ขั้นตอนการแปลงเอกสาร