เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ประกาศสถานที่อบรมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (Short Course) หัวข้อ MU GRAD TEST Preparation เดิอนสิงหาคม 2561

Courses Time Date Venue Instructor Room Download
MU GRAD TEST Preparation Mon. – Fri.: 17.00 – 20.00 August : 20, 21, 22, 23, 24 4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya Miss Pornpimol Limcharoen : Writing
Dr. Thapanee Musiget : Grammar
Mr. Van Khua Piang : Reading
Miss Gina Masbad Nunez : Listening
Mr. Phalaunnaphat Siriwongs : Grammar
405 รายชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152