เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (Short Course) เดิอนกรกฎาคม 2561

Courses Time Date Venue Instructor Room Download
MU GRAD TEST Preparation Mon. – Fri.: 17.00 – 20.00 July : 16, 17, 18, 19, 20 4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya Mr. Phalaunnaphat Siriwongs : Grammar
Miss Pornpimol Limcharoen : Reading & Writing
Miss Gina Masbad Nunez : Listening
405 รายชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152