เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ประกาศสถานที่อบรมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (Short Course) ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561

Courses Time Date Venue Instructor Room Download
Successful TOEFL ITP Preparation

Sat.: 09.00 – 15.00

July: 7, 14, 21
August: 4, 18, 25
4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya Miss Pornpimol Limcharoen
403 รายชื่อ
Successful  IELTS Preparation

Sat.: 09.00 – 15.00

July: 7, 14, 21
August: 4, 18, 25

4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya Mr. David Wafula Waswa 404 รายชื่อ
Intensive Grammar for Standardised Tests

Sat.: 09.00 – 15.00

July: 7, 14, 21
August: 4, 18, 25

4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya Mr. Phalaunnaphat Siriwongs 405 รายชื่อ
Effective Speaking and Listening

Tue & Thu ,17.00-20.00

July: 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31
August: 2, 7, 9

4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya Mr. Phalaunnaphat Siriwongs 402 รายชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152