เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2563

ประกาศสถานที่อบรม โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (Short Course) เดิอนพฤศจิกายน 2560

Courses Time Date Venue Instructor Room Download
Intensive
MU GRAD TEST
Mon. – Thu. : 17.30 – 20.00 November : 13, 14, 15, 16 4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya Mr. Phalaunnaphat Siriwongs
Mr. Danty James
402 รายชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152