เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   7   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (Short Course) ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2561

Courses Time Date Venue Instructor Name
Successful TOEFL ITP Preparation Sat.: 09.00 – 16.00 January : 20, 27 February : 3, 10, 17, 24 March : 3, 10 4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya

Mr. Van Khua Piang

รายชื่อ
Successful IELTS Preparation Sat, 9.00-16.00 January : 20, 27 February : 3, 10, 17, 24 March : 3, 10 4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya

Dr. Paul Lukulu Isayi

รายชื่อ
Successful Public Speaking and Presentation Skills Sat.: 09.00 – 16.00 January : 20, 27 February : 3, 10, 17 4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya Mr. Phalaunnaphat Siriwongs รายชื่อ

* 4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152