เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ประกาศสถานที่อบรม โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (Short Course) ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2562

Courses Time Date Venue Instructor Room Download
Successful TOEFL ITP Preparation

Sat. : 09.00 – 15.00

March: 9, 16, 23, 30
April: 20, 27

4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya Miss Pornpimol Limcharoen
403 รายชื่อ
English Communication for the Workplace Sat. : 09.00 – 15.00 March: 9, 16, 23, 30
April: 20, 27
4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya Miss Gina Masbad Nunez 405 รายชื่อ
Intensive Grammar for Standardised Tests Sat. : 09.00 – 15.00 March: 9, 16, 23, 30
April: 20, 27
4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya Miss Thitimon Lekuthai 404 รายชื่อ
Effective Writing : Sentence & Paragraph Writing Sat. : 09.00 – 15.00 March: 9, 16, 23, 30
April: 20, 27  
4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya Mr. Wanod Ngaorangsi 402 รายชื่อ
MU GRAD TEST Preparation Sat. : 09.00 – 15.00 March: 9, 16, 23, 30
April: 20, 27  
4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya Mr. Phalaunnaphat Siriwongs 401 รายชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152