เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

เว็บไซต์หลักของบัณฑิตวิทยาลัย คือ http://www.grad.mahidol.ac.th ให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการข้อมูลต่างๆ ของหลักสูตร และข่าวสารต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยสู่บุคคลภายนอก โดยมีข้อมูลให้บริการมากมาย เช่น ผู้สนใจเข้าศึกษา เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาโดยรับสมัครแบบออนไลน์ และประกาศผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาปัจจุบัน ให้รายละเอียดเกี่ยวกัับการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปฏิทินการศึกษา สื่อสารองค์การ ทุนการศึกษาและนอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอื่นๆ อีกมากที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น ข่าวการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ การประชาสัมพันธ์โครงการ และการบริการใหม่ๆ จากบัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุงล่าสุด

เวอร์ชั่น v1.9.9 - 5 พฤษภาคม 2560

 • UPDATE: Revolution Slider v5.4.4
 • NEW: 404 Error Page
 • FIXED: FancyBox overlay issue

เวอร์ชั่น v1.9.8 - 23 มกราคม 2560

 • NEW: Responsive Pure CSS Tabs
 • NEW: Construction Layout
 • IMPROVEMENT: Redesigned Homepage (index.php)
 • UPDATE: Revolution Slider
 • UPDATE: Font Awesome v4.7.0

เวอร์ชั่น v1.9.7 - 1 กันยายน 2559

 • NEW: Sticky Header
 • IMPROVEMENT: Header CSS code structure

ผู้รับผิดชอบ

 • นวพล ศรีวัฒนทรัพย์
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 116
 • e-mail : nawapol.srw@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ