เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   25   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564

Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program) Ph.D. (Nursing Science)

Associate Professor Surintorn Kalampakorn
Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program) Ph.D. (Nursing Science)
Faculty of Public Health


The Faculty of Public Health, Mahidol University is the first public health academic institution in Thailand. With 70 years history as a well- known academic leader, not only in Thailand but through out the Asia - Pacific region, we are proud to offer the PhD. Nursing Science (International Program) to enable academic service in this important discipline for the benefit of society and humankind.


Why PhD. Nursing Science, Public Health


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
โทร. ,0-2441-4125 ต่อ 130 - 135