เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต ลงทะเบียนร่วมบริจาคโลหิต

ลงทะเบียนร่วมบริจาคโลหิตฯ "โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2561" ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น.(ปิดรับลงทะเบียน เวลา 14.30 น.) ห้อง 408 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช