เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   28   พฤษภาคม   พ.ศ. 2566

การเจรจาความร่วมมือ Osaka University : Joint Degree Program (JDP)

Joint Degree Program (JDP)

Joint Degree Program (JDP)

การเจรจาความร่วมมือ Osaka University : Joint Degree Program (JDP) วันที่ 4 กันยายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศ. ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และร่วมเจรจาความร่วมมือ Joint Degree Program (JDP) กับคณะผู้บริหารจาก Osaka University นำโดย Prof. Dr. Toshiya Muranaka และ Prof. Dr. Hiromichi Akimoto คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.ดร. วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด หัวหน้าหน่วยความร่วมมือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ( MU-OU:CRC) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน นำโดย ผศ.ดร. อุษา บุญยืน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Joint Degree Program (JDP)

Joint Degree Program (JDP)