เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

อบรมและสัมมนาของบัณฑิตวิทยาลัย


 ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโครงการ   "เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต ครั้งที่ 2"
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 10.15 - 16.00 น.
ณ ห้องคชสีห์ ชั้น 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

*****************
ขอเชิญผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมทำวีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ ในโครงการ
“เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต ครั้งที่2” (2nd Wheelchair for Pets)
วัตถุประสงค์
 1. จัดอบรมการทำวีลแชร์สำหรับสัตว์พิการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนที่สนใจ
 2. สนับสนุนคุณภาพชีวิตสัตว์พิการในอำเภอพุทธมณฑลให้มีโอกาสใช้วีลแชร์สำหรับสัตว์

กำหนดการโครงการ
กำหนดการ
10.15 น. ลงทะเบียน
10.30 น. สอนวิธีและขั้นตอนการทำวีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ลงมือทำวีลแชร์เพื่อสัตว์เลี้ยงพิการ
16.00 น. ปิดการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 1. 1. เป็นผู้ที่มีจิตอาสา
 2. 2. ไม่มีโรคประจำตัวเนื่องจากการเข้าใกล้สัตว์ ๆ เช่น หืดหอบ ภูมิแพ้ เป็นต้น
วันที่จัดกิจกรรม
 1. วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 10.15 - 16.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม
 1. ห้อง คชสี ชั้น 5 คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 1. สามารถสมัครเข้าอบรม ได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน
หมายเหตุ
 1. สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำ Wheel chair ให้สัตว์เลี้ยงของท่าน ใน “งานมหิดลคนรักสัตว์” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุณาส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งกลับมาที่ โทร./Fax. 02-7971967 หรือ E-mail : dr.chakr@gmail.com ก่อนวันที่ 11 มีนาคม 2560
 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผ่านการร่วมกิจกรรมนี้จะได้รับทักษะ Soft Skills ด้าน Leadership and Management skill

For more information ข้อมูลโดย
Tel. 0-2441-4125 ext. 212-213
Student Services Section,
Faculty of Graduate Studies
บุคคลทั่วไป และ นักศึกษาระดับ ป.ตรี    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Register to participate (for Student)
Student ID
Password
Contact number
Email
Type of foods ปกติ
มังสวิรัติ
ฮาลาล
อื่นๆ ระบุ
ท่านมีความประสงค์ที่จะทำ wheel chair เพื่อสัตว์เลี้ยงของท่านหรือไม่
ไม่ประสงค์
ประสงค์จะทำ (กรุณากรอกรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการวัดตัวสัตว์เลี้ยง) Download

ส่วนนี้เฉพาะผู้ประสงค์จะทำ
 • ความสามารถในการนำสัตว์เลี้ยงมาร่วมทำ wheel chair
 •    นำสัตว์เลี้ยงมาร่วมในวันงาน
     ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้
 • ประเภทของสัตว์เลี้ยง
 •    สุนัข
     แมว
List of Participants (Student)
NO NAME Status
1 5837686 SHPP/M
Miss TATIYA PANOMWAN NA AYUTTAYA
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registered
2 5837755 SHSS/M
Miss YANAPORN THARETHIAN
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SOCIAL SCIENCES
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registered
3 5936679 PTPT/M
Miss PATHAIMAS KINGCHA
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
4 5937862 PTPT/M
Mr. KAVEEPONG JATURONGKHASUMRIT
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
5 5937864 PTPT/M
Miss THANACHAPORN JANYATHITIPATH
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
6 5936676 PTPT/M
Miss SIRINAPA KANLAYA
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
7 5937528 EGIT/D
Mr. NOPPADOL PHAOSATHIANPHAN
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
FACULTY OF ENGINEERING
Registered
8 5936271 RAPN/M
Miss PATCHA CHAISAMDAENG
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Registered
9 5936447 SHPP/M
Mr. JATUPONG YOSPIMPAR
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registered
10 5937565 EGBE/D
Miss RATIKANLAYA TANTHUWAPATHOM
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF ENGINEERING
Registered
11 5436462 MBNS/M
Miss CHOLLADA WETCHWIKOOL
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NEUROSCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registered
12 5936332 SIAN/M
Mr. PREEDA NANTHAKUL
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registered
13 5937274 SIAN/M
Miss NETCHANOK CHAISRIRAM
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registered
14 5737269 SIPM/D
Miss JINAPATH LOHAKUL
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registered
15 5737248 TMTM/M
Mr. PROMSUP SUPCHAROEN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
Registered
16 5737247 TMTM/M
Miss MONTHATIP SUDSAWANG
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
Registered
17 5937278 SIAN/M
Mr. PEERANON TUNGNAKE
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registered
18 5937275 SIAN/M
Mr. PIYAWIT ROJMANEE
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registered
19 5936677 PTPT/M
Mr. APICHAT WUTIVIMON
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
20 5937863 PTPT/M
Miss SIROTHORN TEWTOW
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
21 5937520 MBMG/D
Miss KANLAYANEE SAWANGSALEE
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registered
22 5937008 MBMG/M
Mr. PISIT UBONSRI
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registered
23 5937277 SIAN/M
Miss JIRAYU PANSURIN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registered
24 5836755 GRPC/M
Miss TIPPAWAN DUANGCHOO
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHILD, ADOLESCENT AND FAMILY PSYCHOLOGY
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, NATIONAL INSTITUTE FOR CHILD AND FAMILY DEVELOPMENT
Registered
25 5937122 VSCS/C
Miss KEERATI SKUNA
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF VETERINARY SCIENCE
Registered
26 5937567 EGMI/D
Mr. TANAWAT TUNGKEUNKUNT
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
Registered
27 5936122 MBMG/M
Miss SUPHATTHA KAEOMANI
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registered
28 5937010 MBMG/M
Miss NATSASION SRITHIOWAT
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registered
29 5837429 EGCH/M
Miss KANPICHCHA INTARAMAS
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
Registered
30 5936713 PTPT/D
Miss AGSIPA HONGUTEN
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
31 5936585 EGMI/M
Miss CHANATKARN ANGSUTANASOMBAT
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
Registered
32 5836759 GRPC/M
Mrs. NEUNGRUTAI YEESUNSRI
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHILD, ADOLESCENT AND FAMILY PSYCHOLOGY
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, NATIONAL INSTITUTE FOR CHILD AND FAMILY DEVELOPMENT
Registered
33 5937101 ENAS/M
Miss PRAEPLOY KONGSURAKAN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPROPRIATE TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR ENVIRONMENTAL SECURITY
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
Registered
34 5937743 SCPA/M
Miss SUCHANYA SUESATTAYAPIROM
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PATHOBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF SCIENCE
Registered
35 5937742 SCPA/M
Miss ONNICHA PONGWATTANAKEWIN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PATHOBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF SCIENCE
Registered
36 5636093 MBNS/D
Miss NOPPARAT SUTHPRASERTPORN
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registered
37 5936399 PHCN/M
Mrs. SUPANAT CHANTASARO
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Registered
38 5837075 ENTM/M
Miss SAWINEE NAKKWAN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
Registered
39 5837074 ENTM/M
Miss PIMPAJEE BUAPHET
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
Registered
40 5936689 SCPO/M
Miss CHAYAPORN PARESEECHAROEN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF SCIENCE
Registered
41 5936054 SCME/M
Miss CHIRAPA BOONTHUM
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF SCIENCE
Registered
42 5936073 MTMT/D
Mr. NARONG CHITCHONGYINGCHAROEN
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
Registered
43 5937790 EGBE/M
Miss NATTARAT WONGSUWAN
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF ENGINEERING
Registered
44 5638181 GRPL/M
Miss SUNIPA DETPITTHAYANAN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PLANT SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF PHARMACY
Registered
45 5736462 SCBC/D
Miss DANOONAT CHOOMANEE
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF SCIENCE
Cancel
46 5936333 SIAN/M
Miss ROSSUKON RENUMAT
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Cancel
47 5937272 SIAN/M
Miss GAEWARIN LIAMVILAIRAT
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Cancel
48 5737721 EGCE/M
Mr. GONG CHAOSITTICHAI
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF ENGINEERING
Cancel
49 5936428 SIMD/M
Miss KANTHIKA LATTHIRUN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Cancel
Register : 44
Cancel : 5

Total : 49List of Participants (Public)
NO NAME Status
1 นางสาว ปาจรีย์ จิระยิ่งเจริญ

Registered
2 นาย นฤดล โพธิ์เวียง

Registered
3 นางสาว ธันย์ชนก อินทรา

Registered
4 นางสาว อภิณห์ภัควีร์ สุขวัน

Registered
5 นางสาว ภาวนา ศรีกรด

Registered
6 นางสาว ญาดา ผลอ้อ

Registered
7 นางสาว ทิพากร กิจรุ่งโรจน์เจริญ

Registered
8 นาย รชตะ บุญรินทร์

Registered
9 นาย เอกพจน์ แช่มเกษม

Registered
10 นาย พิรุณ นันทะ

Registered
11 นาย วทัญญู บุญเสริมยศ

Registered
12 นางสาว ผกามาศ นิลรัตน์

Registered
13 นางสาว สุรัตน์วดี กรมกอง

Registered
14 นางสาว พีรดา บัวแย้ม

Registered
15 Miss Korravee Thoumcharoen

Registered
16 Mr. Anuchit Wangsri

Registered
17 นางสาว ณิชา พวงมาลัย

Registered
18 นางสาว ฐิติรัตน์ เดชพรหม

Registered
19 นางสาว ณัฐวรรณ สุวรรณกุล

Registered
20 นาย กานต์ ช้างศร

Registered
21 นางสาว เบญจวรรณ เลิศอุดมธรรม

Registered
22 นาง ศศิรักษ์ คลังวิจิตร

Registered
23 Mr. kazuki yuzuriha

Registered
24 นางสาว ศิริพร เอมชาวนา

Registered
25 นางสาว สุกัญญา สถาพรพูนผล

Registered
26 นาย ZAP ZAP

Registered
27 นาย สัมฤทธิ์ เพิ่มสุวรรณเจริญ

Cancel
28 นางสาว กมลชนก ดีนาน

Cancel
Register : 26
Cancel : 2

Total : 28


บุคคลทั่วไป    นักศึกษา